quý khách hàng vẫn coi phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và tải tức thì bạn dạng rất đầy đủ của tư liệu tại phía trên (102.28 KB, 5 trang )


Giải bài bác tập Tin học 11: Bài tập với thực hành 51. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc đào bới tìm kiếm tìm, sửa chữa thay thế cùng đổi khác xâu.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 73 tin học 11

2. Nội dung

Bài 1 (trang 73 sgk Tin 11): Nhtràn vào từ bàn phím một xâu. Kiểm tra xâuđó liệu có phải là xâu đối xứng tuyệt khơng. Xâu đối xứng gồm tính chất: gọi nó từ bỏ phảilịch sự trái cũng nhận được hiệu quả y hệt như đọc tự trái thanh lịch yêu cầu (có cách gọi khác làxâu palindrome).

a) Hãy chạy demo lịch trình sau:

program vd2;uses crt;var

i,x:byte;a,p:string;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

x:=length(a);p:="";

for i:=x downlớn 1 do
p:=p+a;

if a=p then

write("xau la palindrome")else

write("xau khong pnhị la palindrome");readkey;


(2)

b) Hãy viết lại công tác thương hiệu, trong những số đó khơng dùng đổi thay xâu p.

Do xâu đảo ngược cũng đó là xâu viết xi nên

Xau<1>=XauXau<2>=Xau…..

Vậy ta có thể làm theo giải pháp sau:

Sử dụng trở thành I để đếm xuôi rồi đối chiếu với xau nếu như khác biệt thìtóm lại ln khơng buộc phải là palindrome. Lặp mang lại bao giờ i> length(xau)-I +1(Vìchuyên chú tiếp chỉ là sự việc lặp lại)

program vd2;uses crt;var

a:string;i:integer;p:boolean;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

i:=1;p:=true;

while (ibegin

if aa thenbegin

break;end;i:=i+1;end;if pthen

writeln("xau la palindrome")else

writeln("xau khong phai la palindrome");readkey;

over.


(3)

Bài 2 (trang 73 sgk Tin 11): Viết cmùi hương tình nhập tự bàn phím một xâu kítự S với thơng báo ra màn hình chu kỳ xuất hiện của từng chữ cái tiêng Anh trongS (ko rõ ràng chữ hoa giỏi chữ thường).

Trả lời:

Phân tích:

Ta sẽ khởi tạo một mảng có 26 kí từ bỏ để tàng trữ tần số mở ra của các chữ cáitrong bảng vần âm tiếng Anh. Phần tự thứ nhất đã lưu mốc giới hạn xuất hiện của kí tự"A" (bởi vì đề bài bác tận hưởng ko riêng biệt chữ thường xuyên với chữ hoa). Để đem vị trímảng của một kí từ bỏ làm sao đó ta sử dụng câu lệnh:

ord(upcase(a))-ord("A")

ord đang đem quý giá khớp ứng của kí tự trong bảng mã ASCII tiếp đến trừ đi giá trịcủa "A" trong bảng ASCII .

Ví dụ:

Mã ASCII của "A" là 65 thì vị trí trong mảng của nó là 65-65 =0

Mã ASCII của "A" là 66 thì địa chỉ trong mảng của nó là 66-65 =1

program vd2;uses crt;var

a:string;


gt:array<0..26> of integer;i:integer;

begin

clrscr;


(4)

for i:=0 to lớn 25 dogt:=0;

for i:=1 to length(a) dobegin

gt))-ord("A")>:=gt))-ord("A")>+1;end;

for i:=0 khổng lồ 25 doif gt>0 then

writeln(chr(ord("A")+i),":",gt);readkey;

end.

Kết quả:

Bài 3 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập lệ từ bỏ bàn phím một xâu. Ttốt cụ tất cảnhững các kí trường đoản cú "anh" bằng nhiều kí từ bỏ "em".

Trả lời:

Ta sẽ tra cứu địa điểm cơ mà trường đoản cú "anh" xuất hiện thêm thứ nhất bằng hàm pos kế tiếp xóa tự "anh"đi rồi cyếu từ bỏ "em" vào.

Đến khi nào xâu ban đầu khơng cịn từ "anh" nữa thì dừng.

Xem thêm: Tai Nạn Giao Thông Ở Điện Biên, 24H Điện Biên

program vd2;uses crt;var

a:string;vt:integer;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

while pos("anh",a)>0 dobegin

vt:=pos("anh",a);delete(a,vt,3);insert("em",a,vt);end;


(5)

readkey;over.


Tài liệu liên quan


*
GA tin hoc 11 bai tap chuong 1 2 733 1
*
Giải bài tập Tin học tập 11 29 14 150
*
Tài liệu Chương IV - Tin học 11 34 496 0
*
Tài liệu Giải Bài Tập Tin Học 11 16 22 315
*
Tài liệu Nhập môn tin học tập với bài tập có giải thuật doc 120 2 12
*
Tài liệu Nhu cầu tin học Doanh nghiệp vừa với bé dại doc 12 342 0
*
Tài liệu Giải bài bác tập tin học 11 doc 6 6 20
*
Giải bài xích tập tin học tập 11 potx 5 2 9
*
giải bài tập sách giáo khoa tin học 11 29 3 0
*
Lý tngày tiết cùng bài tập thực hành thực tế tất cả giải mã bồi dưỡng học sinh giỏi tin học tập 11 rất chuẩn chỉnh năm năm trước 44 2 25
*


Tài liệu bạn tra cứu tìm đã chuẩn bị cài đặt về


(44.54 KB - 5 trang) - Tải Giải bài bác tập Tin học tập 11: Những bài tập cùng thực hành 5 - bài tập cùng thực hành thực tế 5
Tải bản rất đầy đủ tức thì
×