C H U Y Ê N Đ Ề B Ồ I D Ư Ỡ N GH Ọ C S I N H G I Ỏ I H O Á H Ọ Cvectorstock.com/3687784Ths Nguyễn Thanh TúeBook CollectionDẠY KÈM QUY NHƠN OLYMPIADPHÁT TRIỂN NỘI DUNGXÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNGLỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆNHỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT)WORD VERSION | 20trăng tròn EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAILTAILIEUCHUANTHAMKHAO
GMAIL.COMTài liệu chuẩn chỉnh tmê mẩn khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Tkhô cứng TúĐơn vị tài trợ / xây đắp / share học thuật :Nguyen Thanh Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594


Page 52 and 53:

Chương III. MỘT SỐ BÀI TẬP

Page 54 và 55:

G 0 (p­) = - 2276399 J mol -1 .-1E

Page 56 và 57:

(1) (2) (3)a. Quá trình làm sao bao gồm

Page 58 and 59:

0ΔG -144200 lnK = - = - = 9,127 K

Page 60 and 61:

3.3.1CO(g) + ½ O 2 (g) → CO 2 (g

Page 62 & 63:

Năng lượng pngóng đam mê lúc đ

Page 64 và 65:

Số mol khí = 100/22,41 = 4,461mo

Page 66 & 67:

5. 17600 cal/mol - (45.7 cal/molK)

Page 68 and 69:

Giá trị entalpy chuẩn chỉnh của m

Page 70 & 71:

thiên entanpy mang đến phản bội ứng gi

Page 72 and 73:

2) ∆G o pư = -nFE o pư E o pư

Page 74 và 75:

Kết quảGiỏi Khá Trung bình

Page 76 & 77:

PHẦN III: KẾT LUẬN.Trên đâ


show all
More magazines by this user


*Similar magazines
× Inappropriate
Loading...

Bạn đang xem: Bài tập nhiệt hóa học có lời giải


Cthảm bại Flag as Inappropriate
× Inappropriate
You have sầu already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.
× Mail this publication

Loading...

Xem thêm: "Bé" Xuân Mai Ở Mỹ: Từ Phụ Quán Phở, Bán Điện Thoại Mưu Sinh Đến Bà Mẹ 3 Con Ở Tuổi 23


Cthất bại
× Embed

Loading...


Cđại bại
Delete template?
Are you sure you want to lớn delete your template?
Cancel Delete
× For this magazine there is no download available

Magazine: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN HỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁPhường ÁN CHI TIẾT)


Cthua trận
× Save as template?
Title
Description
no error
Cancel Overwrite Save
Don"t wait! Try heroestruyenky.vn. Start using heroestruyenky.vn now!

products


Resources


Company


Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Imprint
*
Change language
Made with love in Switzerland
× Choose your language

Main languages


Further languages