Cài đặt định vị trên iphone 6

     

Trước khi bạn có thể sử dụng ứng dụng Tìm

*
để chia sẻ vị trí với bạn bè, bạn cần thiết lập chia sẻ vị trí.

Bạn đang xem: Cài đặt định vị trên iphone 6


Ghi chú: Nếu bạn thiết lập chia sẻ vị trí và người khác vẫn không thể xem vị trí của bạn, hãy đảm bảo rằng Dịch vụ định vị được bật trong Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Tìm. Hãy xem Kiểm soát thông tin vị trí mà bạn chia sẻ trên iPhone.


Trong ứng dụng Tìm, chạm vào Tôi ở cuối màn hình, sau đó bật Chia sẻ vị trí của tôi.

Thiết bị đang chia sẻ vị trí của bạn xuất hiện bên dưới Vị trí của tôi.

Nếu iPhone của bạn đang không chia sẻ vị trí, hãy cuộn xuống dưới cùng, sau đó chạm vào Sử dụng iPhone này làm vị trí của tôi.


Ghi chú: Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình từ iPhone, iPad hoặc iPod touch. Để chia sẻ vị trí của bạn từ một thiết bị khác, hãy mở Tìm trên thiết bị và thay đổi vị trí của bạn thành thiết bị đó. Nếu bạn chia sẻ vị trí từ iPhone được ghép đôi với heroestruyenky.vn Watch (kiểu máy GPS + Cellular), vị trí của bạn được chia sẻ từ heroestruyenky.vn Watch khi bạn ở ngoài phạm vi của iPhone và bạn đang đeo heroestruyenky.vn Watch trên cổ tay.


Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt chia sẻ vị trí trong Cài đặt 

*
 > <tên của bạn> > Tìm.


Bạn có thể đặt nhãn cho vị trí hiện tại để có ý nghĩa hơn (như Nhà hoặc Công ty). Khi bạn chạm vào Tôi, bạn nhìn thấy nhãn cùng với vị trí của bạn.

Chạm vào Tôi ở cuối màn hình, sau đó chạm vào Sửa tên vị trí.

Chọn một nhãn.

Để thêm một nhãn mới, hãy chạm vào Thêm nhãn tùy chỉnh, nhập tên, sau đó chạm vào Xong.


Chạm vào

*
, sau đó chọn Chia sẻ vị trí của tôi.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Kèm Cách Viết Bản Kiểm Điểm Không Làm Bài Tập

*

Bạn cũng có thể chạm vào Người ở cuối màn hình, cuộn đến cuối danh sách Người, sau đó chạm vào Chia sẻ vị trí của tôi.

Trong trường Đến, hãy nhập tên của người bạn mà bạn muốn chia sẻ vị trí (hoặc chạm vào

*
và chọn liên hệ).

Chạm vào Gửi và chọn khoảng thời gian bạn muốn chia sẻ vị trí.

Bạn cũng có thể thông báo với bạn bè hoặc thành viên gia đình khi vị trí của bạn thay đổi.

Nếu bạn là thành viên của một nhóm Chia sẻ trong gia đình, hãy xem Chia sẻ vị trí của bạn với các thành viên gia đình.


Dừng chia sẻ vị trí của bạn


Bạn có thể dừng chia sẻ vị trí với một người bạn cụ thể hoặc ẩn vị trí của bạn với mọi người.

Dừng chia sẻ với một người bạn: Chạm vào Người ở cuối màn hình, sau đó chạm vào tên của người mà bạn không muốn chia sẻ vị trí. Chạm vào Dừng chia sẻ vị trí của tôi, sau đó chạm vào Dừng chia sẻ vị trí.

Ẩn vị trí của bạn với mọi người: Chạm vào Tôi ở cuối màn hình, sau đó tắt Chia sẻ vị trí của tôi.


Phản hồi yêu cầu chia sẻ vị trí


Chạm vào Người ở cuối màn hình.

Chạm vào Chia sẻ bên dưới tên của bạn bè đã gửi yêu cầu và chọn khoảng thời gian mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình.

Nếu bạn không muốn chia sẻ vị trí, hãy chạm vào Hủy.


Dừng nhận yêu cầu chia sẻ vị trí mới


Chạm vào Tôi ở cuối màn hình, sau đó tắt Cho phép đề nghị kết bạn.