Cài đặt thông báo email mới trên iphone

     

Trong Cài đặt , hãy chọn ứng dụng có thể gửi thông báo, thay đổi âm thanh cảnh báo, thiết lập cảnh báo dựa trên vị trí, cho phép cảnh báo của chính phủ, v.v.

Bạn đang xem: Cài đặt thông báo email mới trên iphone


Hầu hết các cài đặt thông báo có thể được tùy chỉnh cho từng ứng dụng. Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo, cho phép thông báo phát âm thanh, chọn cách thức và vị trí nơi bạn muốn thông báo của ứng dụng xuất hiện khi thiết bị của bạn được mở khóa, v.v.

Đi tới Cài đặt  > Thông báo.

Để chọn thời điểm bạn muốn hầu hết các bản xem trước thông báo xuất hiện, hãy chạm vào Hiển thị bản xem trước, chọn một tùy chọn – Luôn luôn, Khi được mở khóa hoặc Không – sau đó chạm vào

*
ở trên cùng bên trái.

Bản xem trước có thể bao gồm nội dung như văn bản (từ Tin nhắn và Mail) và chi tiết về lời mời (từ Lịch). Bạn có thể hủy bỏ cài đặt này cho các ứng dụng riêng lẻ.

Chạm vào một ứng dụng ở bên dưới Kiểu thông báo, sau đó bật hoặc tắt Cho phép thông báo.

Nếu bạn bật Cho phép thông báo, hãy chọn thời điểm mà bạn muốn thông báo được phát – ngay lập tức hoặc trong tóm tắt thông báo theo lịch trình – và bật hoặc tắt Thông báo gấp.

Đối với nhiều ứng, bạn cũng có thể đặt kiểu biểu ngữ thông báo cũng như bật hoặc tắt âm thanh và biểu tượng.

Chạm vào Nhóm thông báo, sau đó chọn cách bạn muốn thông báo được nhóm:

Tự động: Thông báo từ ứng dụng được nhóm theo tiêu chí sắp xếp trong ứng dụng, chẳng hạn như theo chủ đề hoặc luồng.

Theo ứng dụng: Tất cả các thông báo từ ứng dụng được nhóm cùng nhau.

Tắt: Tắt nhóm.

Để tắt thông báo có lựa chọn cho các ứng dụng, hãy đi tới Cài đặt > Thông báo > Gợi ý của Siri, sau đó tắt ứng dụng bất kỳ.

Xem thêm: Tại Sao Quan Hệ Không Có Cảm Giác Khi Quan Hệ Với Bạn Trai, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Khi bạn sử dụng chế độ tập trung, chế độ đó trì hoãn việc phát thông báo trên iPhone để tránh các gián đoạn. Bạn có thể đặt lịch trình thời gian nhận bản tóm tắt các thông báo mà bạn đã bỏ lỡ. Hãy xem Đặt lịch trình tóm tắt thông báo.


Thiết lập hoặc tắt cảnh báo dựa trên vị trí


Một số ứng dụng sử dụng vị trí của bạn để gửi cho bạn các cảnh báo có liên quan dựa vào vị trí của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhận được lời nhắc gọi ai đó khi bạn đi đến địa điểm cụ thể hoặc khi bạn rời đi đến vị trí tiếp theo.

Nếu bạn không muốn xem những loại cảnh báo này, bạn có thể tắt chúng.

Đi tới Cài đặt  > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị.

Bật Dịch vụ định vị.

Chạm vào ứng dụng (nếu bất kỳ ứng dụng nào xuất hiện trong danh sách), sau đó chọn xem bạn có muốn chia sẻ vị trí của mình trong khi sử dụng ứng dụng đó không.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của heroestruyenky.vn Giới thiệu về quyền riêng tư và Dịch vụ định vị.


Nhận các cảnh báo của chính phủ


Ở một số quốc gia hoặc vùng, bạn có thể bật các cảnh báo trong danh sách Cảnh báo của chính phủ. Ví dụ: trên iPhone tại Hoa Kỳ, bạn có thể nhận cảnh báo của tổng thống và bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo AMBER, An ninh công cộng và Cảnh báo khẩn cấp (bao gồm cả cảnh báo Mối đe dọa sắp xảy ra cực kỳ nguy hiểm và nghiêm trọng) (chúng được bật theo mặc định). Trên iPhone tại Nhật Bản, bạn có thể nhận Cảnh báo động đất khẩn cấp từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Đi tới Cài đặt  > Thông báo.

Cuộn xuống phần Cảnh báo của chính phủ, sau đó bật cảnh báo bạn muốn.

Cảnh báo của chính phủ thay đổi tùy theo nhà cung cấp cũng như kiểu máy iPhone và có thể không hoạt động trong tất cả các trường hợp. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của heroestruyenky.vn Giới thiệu về cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo của chính phủ.