Đại học bình dương là công lập hay dân lập

     
Trường Đại học tập Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 mon 09 năm 1997 của Thủ tướng tá Chính phủ. Từ ngày Ra đời đến nay quy trình cải cách và phát triển của Trường đính cùng với mọi mốc thời gian sau:

Trường Đại học Bình Dương được Thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg phát hành ngày 24 mon 09 năm 1997 của Thủ tướng tá nhà nước. Từ ngày thành lập và hoạt động đến thời điểm này quá trình cải cách và phát triển của Trường thêm cùng với những mốc thời hạn sau:

+ Ngày 04 tháng 0hai năm 1998 theo Quyết định số 202/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra Trường Đại học Bình Dương được chiêu sinh huấn luyện hệ Đại học 4 năm.

Bạn đang xem: Đại học bình dương là công lập hay dân lập

+ Ngày 14 tháng 10 năm 1999 Trường Đại học Bình Dương được phxay chiêu sinh giảng dạy hệ Cao đẳng theo Quyết định số 4063/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra.

+ Ngày 28 mon 04 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo và huấn luyện theo hiệ tượng Giáo dục Từ xa theo Quyết định số 2168/QĐ – BGD&ĐT/GDTX của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra.


*


+ Ngày 11 mon 08 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phxay chiêu sinc huấn luyện và đào tạo hệ Trung học tập thật sự chuyên nghiệp theo Quyết định số 4214/TCCN/Doanh Nghiệp của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác.

+ Ngày 17 tháng 09 năm 2004 Trường Đại học tập Bình Dương được phnghiền chiêu sinh đào tạo và giảng dạy văn bởi hai theo Quyết định số 8286/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo.

+ Ngày 29 tháng 03 năm 2005 Trường Đại học tập Bình Dương được phnghiền giảng dạy theo hiệ tượng vừa học tập vừa làm theo Quyết định số 1314/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra.

Xem thêm: 'Thần Tượng Điển Trai Nhất Hàn Quốc' Ở Tuổi 24, Tên 10 Nam Idol Kpop Đẹp Trai Nhất Hàn Quốc

+ Ngày 29 tháng 05 năm 2006 Trường Đại học Bình Dương chuyển loại hình từ trường Dân lập sang Tư thục theo Quyết định số 122/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng tá nhà nước.

+ Ngày 09 tháng 03 năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinc đào tạo và huấn luyện liên thông theo Quyết định số 1196/QĐ – BGDĐT của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào chế tác.

+ Ngày 06 mon 08 trong năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được giao trọng trách huấn luyện và giảng dạy Thạc sĩ theo Quyết định số 990/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Ngày 30 tháng 08 năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được phnghiền chiêu sinch huấn luyện và giảng dạy Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 5578/QĐ – BGD&ĐT của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo.


+ Ngày 17 mon 08 năm 2009 Trường Đại học Bình Dương được phnghiền link với Đại học tập Benedictine chiêu sinch đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 5141/QĐ – BGDĐT của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.