Đại học đồng tháp khoa tiểu học mầm non

     

Năm 2021, ngôi trường đại học Đồng Tháp dự con kiến tuyển sinch tổng cộng 2050 tiêu chí. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào những ngành năm 2021 của trường đại học Đồng Tháp thấp tuyệt nhất là 15 cùng tối đa là 19 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Tháp năm 2021 đã làm được chào làng, xem cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Đại học đồng tháp khoa tiểu học mầm non

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khi ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Đồng Tháp năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 19
2 7140202 Giáo dục đào tạo đái học C01; C03; C04; D01 22
3 7140205 giáo dục và đào tạo chính trị C00; C19; D01; D14 19
4 7140206 Giáo dục đào tạo thể chất T00; T05; T06; T07 23
5 7140209 Sư phạm toán thù học A00; A01; A02; A04 24
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 19
7 7140211 Sư phạm thiết bị lý A00; A01; A02; A04 22
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 23
9 7140213 Sư phạm sinh học A02; B00; D08; B02 19
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 23
11 7140218 Sư phạm kế hoạch sử C00; C19; D14; D09 19
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 19
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 19
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 19
15 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D14; D15; D13 24
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 19
17 7310630 toàn quốc học C00; C19; C20; D01 16
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 17
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 23
20 7229042 Quản lý vnạp năng lượng hoá C00; C19; C20; D14 15
21 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D10 19
22 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; D01; D10 18
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 19
24 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 15
25 7480101 Khoa học tập vật dụng tính A00; A01; A02; A04 15
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 15
27 7620301 Nuôi tLong thuỷ sản A00; B00; D07; D08 15
28 7760101 Công tác làng mạc hội C00; C19; C20; D14 15
29 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; B00; D07 15
30 51140201 Giáo dục đào tạo mầm non M00; M05; M07; M11 17 Cao đẳng
Học sinch xem xét, để gia công làm hồ sơ chính xác thí sinc coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 trên phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 giáo dục và đào tạo mầm non M00; M05; M07; M11 22.5 Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT
2 7140202 Giáo dục tè học C01; C03; C04; D01 26 Xét tuyển hiệu quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
3 7140205 Giáo dục đào tạo chủ yếu trị C00; C19; D01; D14 24 Xét tuyển chọn kết quả học hành lớp 12 THPT
4 7140206 giáo dục và đào tạo thể chất T00; T05; T06; T07 23 Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT
5 7140209 Sư phạm toán thù học A00; A01; A02; A04 27 Xét tuyển chọn tác dụng học tập lớp 12 THPT
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển chọn công dụng học tập lớp 12 THPT
7 7140211 Sư phạm thiết bị lý A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển công dụng học tập lớp 12 THPT
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 24 Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
9 7140213 Sư phạm sinc học A02; B00; D08; B02 24 Xét tuyển chọn tác dụng học hành lớp 12 THPT
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 24 Xét tuyển chọn hiệu quả học tập lớp 12 THPT
11 7140218 Sư phạm định kỳ sử C00; C19; D14; D09 24 Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 24 Xét tuyển chọn hiệu quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 22 Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 22 Xét tuyển hiệu quả học hành lớp 12 THPT
15 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D14; D15; D13 25 Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển tác dụng học hành lớp 12 THPT
17 7310630 Việt Nam học C00; C19; C20; D01 19 Xét tuyển chọn kết quả học hành lớp 12 THPT
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 20 Xét tuyển công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 25 Xét tuyển kết quả học hành lớp 12 THPT
20 7229042 Quản lý vnạp năng lượng hoá C00; C19; C20; D14 19 Xét tuyển chọn tác dụng học tập lớp 12 THPT
21 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; D10 20 Xét tuyển tác dụng học tập lớp 12 THPT
22 7340201 Tài bao gồm ngân hàng A00; A01; D01; D10 19 Xét tuyển chọn tác dụng học hành lớp 12 THPT
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 20 Xét tuyển chọn hiệu quả học hành lớp 12 THPT
24 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển chọn công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
25 7480101 Khoa học tập đồ vật tính A00; A01; A02; A04 19 Xét tuyển công dụng học hành lớp 12 THPT
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển chọn kết quả tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
27 7620301 Nuôi tLong thuỷ sản A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển công dụng học hành lớp 12 THPT
28 7760101 Công tác làng mạc hội C00; C19; C20; D14 19 Xét tuyển tác dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT
29 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 19 Xét tuyển hiệu quả học tập lớp 12 THPT
30 51140201 giáo dục và đào tạo mầm non M00; M05; M07; M11 19.5 Xét tuyển công dụng tiếp thu kiến thức lớp 12 trung học phổ thông, hệ cao đẳng
Học sinh để ý, để gia công làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên

Xem thêm: Nhìn Mặt Nhau Đi Xem Ai Có Giận Hờn Gì, Sờ Cái Tay Nhau Đi Xem Ai Có Ngại Ngần Gì

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 701
2 7140202 giáo dục và đào tạo tiểu học C01; C03; C04; D01 715
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D14 701
4 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T06; T07 701
5 7140209 Sư phạm toán thù học A00; A01; A02; A04 715
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 701
7 7140211 Sư phạm trang bị lý A00; A01; A02; A04 701
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 701
9 7140213 Sư phạm sinch học A02; B00; D08; B02 701
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 715
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; D14; D09 701
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 701
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 701
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 701
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15; D13 715
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 701
17 7310630 đất nước hình chữ S học C00; C19; C20; D01 615
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 650
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 650
20 7229042 Quản lý văn uống hoá C00; C19; C20; D14 615
21 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D10 650
22 7340201 Tài bao gồm ngân hàng A00; A01; D01; D10 615
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 650
24 7440301 Khoa học tập môi trường A00; B00; D07; D08 615
25 7480101 Khoa học lắp thêm tính A00; A01; A02; A04 650
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 615
27 7620301 Nuôi tdragon thuỷ sản A00; B00; D07; D08 615
28 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D14 615
29 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; B00; D07 615
30 51140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 615 Cao đẳng
Học sinc để ý, để triển khai làm hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên trên đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Clichồng để tđam mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Đồng Tháp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Dong Thap 2021 chính xác tốt nhất trên heroestruyenky.vn