Đặt điện áp u=u căn 2

     

Đặt điện áp luân phiên chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R=10Ω, cuộn cảm thuần tất cả hệ số tự cảm L=110πH, tụ điện bao gồm năng lượng điện dung C=10-32πHvà điện áp thân nhị đầu cuộn cảm thuần là uL=202cos100πt+π4 V. Biểu thức năng lượng điện áp thân nhị đầu đoạn mạch là:


Bạn đang xem: Đặt điện áp u=u căn 2

Cho mạch năng lượng điện RLC nối liền. Trong số đó,R=1003Ω, C=10-4πFcùng cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L đổi khác được. Điện áp giữa nhị đầu đoạn mạch là u=200cos100πtV. Độ trường đoản cú cảm của cuộn dây nhằm năng lượng điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm L cực to là:


Đặt điện áp u=U2cosωt Vvào hai đầu đoạn mạch tiếp nối tất cả R=100Ω, cuộn cảm tất cả độ tự cảm L với tụ điện gồm năng lượng điện dung C biến đổi được. khi C=C1=100πμFthì cường độ cái năng lượng điện qua mạch cực đại. Khi C=C12thì điện áp nghỉ ngơi đầu tụ năng lượng điện đạt cực to. Tần số góc ωbằng?


Cho mạch năng lượng điện có R, L, C mắc nối liền. Cho R=60Ω,L=0,3πH, C chuyển đổi được. Đặt vào nhì đầu mạch điện một điện áp luân chuyển chiều u=120cos100πt+π2V. Lúc thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu điện trở đạt giá trị cực lớn. khi kia, biểu thức năng lượng điện áp giữa nhị đầu cuộn cảm là:


Đặt năng lượng điện áp u=U2cos100πt V(u tính bằng V, t tính bằng s, U không đổi)vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền bao gồm năng lượng điện trlàm việc thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm 1πHvới tụ năng lượng điện gồm điện dung C đổi khác được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thế nào cho điện áp hiệu dụng thân nhì đầu tụ điện đạt cực hiếm cực to là U3V. Giá trị R bằng:


Cho mạch năng lượng điện có R, L, C mắc thông suốt. Cho R=60Ω,C=125μF, L biến đổi được. Đặt vào nhị đầu mạch năng lượng điện một năng lượng điện áp luân phiên chiều u=120cos100πt+π2 V. khi L=L0thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu năng lượng điện trngơi nghỉ đạt giá trị cực lớn. khi kia, biểu thức năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn cảm là:


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều bao gồm biểu thứcu=U0cosωtV trong đóU0,ω không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch tất cả RLC tiếp liền, cuộn dây thuần cảm. Tại thời khắc t1, điện áp liền ngơi nghỉ nhị đầu RLC theo lần lượt là uR=50V,uL=30V,uC=-180V. Tại thời điểm những cực hiếm bên trên tương ứng là uR=100V,uL=uC=0V. Điện áp cực to ngơi nghỉ hai đầu đoạn mạch là:


Đặt điện áp u=802cos100πt+π6Vvào nhì đầu đoạn mạch tiếp nối gồm điện trở 203Ω, cuộn thuần cảm và tụ năng lượng điện bao gồm điện dung C thay đổi được. thay đổi năng lượng điện dung đến quý hiếm C=C0 để năng lượng điện áp dụng giữa nhì đầu tụ điện đạt cực hiếm cực đại và bằng 160V. Giữ nguim giá bán trịC=C0 biểu thức cường độ mẫu điện vào mạch đạt quý hiếm là:


Xem thêm: Khách Sạn Bộ Tài Chính Sầm Sơn Thanh Hoá, Khách Sạn Bộ Tài Chính Sầm Sơn

Một mạch điện xoay chiều bao gồm những linh kiện lý tưởng R, L, C mắc thông liền. Tần số góc riêng của mạch là ω0, điện trsinh hoạt R hoàn toàn có thể chuyển đổi. Hỏi cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko thay đổi, tất cả tần số góc ωbằng bao nhiêu nhằm điện áp hiệu dụng uRLkhông dựa vào vào R?


Một cuộn dây ko thuần cảm tiếp liền cùng với tụ điện C thay đổi được vào mạch điện luân chuyển chiều có điện áp u=U0cosωt(V). Ban đầu dung chống ZC, tổng trlàm việc cuộn dây Zdvới tổng trsống Z toàn mạch cân nhau với phần lớn bởi 100Ω. Tăng năng lượng điện dung thêm 1 lượng ∆C=0,125.10-3πFthì tần số góc giao động riêng biệt của mạch này khi ấy là 80π rad/s. Tần số góc của điện áp nguồn luân phiên chiều bằng:


Đặt năng lượng điện áp u=U0 cos100πt V(t tính bởi s) vào đoạn mạch gồm cuộn dây với tụ điện mắc nối liền. Cuộn dây có độ từ cảm L=1,5πH, năng lượng điện trở r=503 Ω, tụ điện gồm năng lượng điện dung C=10-4πH. Tại thời gian t1, năng lượng điện áp liền giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 150V, mang lại thời điểm t1+175sthì năng lượng điện áp thân nhì dầu tụ năng lượng điện cũng bằng 150V. Giá trị của U0bằng:


Đặt năng lượng điện áp u=U2cos100πt+π6Vvào hai đoạn mạch AB. Đoạn AB tất cả 4 điểm theo đúng sản phẩm công nghệ từ A, M, N, B. Giữa nhị điểm A với M chỉ tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R, giữa nhì điểm M với N chỉ có cuộn dây tất cả cảm chống 100Ωtất cả điện trngơi nghỉ r=0,5R, giữa nhị điểm N với B chỉ gồm tụ điện gồm dung chống 200Ω. Điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AN là 200V. Điện áp ngay tắp lự trên đoạn MN với AB lệch sóng nhau π2. Nếu biểu thức chiếc năng lượng điện trong mạch là i=I2cos100πt+φi A thì cực hiếm của I và φithứu tự là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối tất cả phát triển thành trngơi nghỉ R, tụ năng lượng điện gồm điện dung C và cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L biến hóa được. Ứng với mỗi giá trị của R, lúc L=L1thì trong đoạn mạch có cộng hưởng trọn, lúc L=L2thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt quý giá cực lớn. Hình bên là đồ vật thị biểu diễn sự nhờ vào của ∆L=L2-L1theo R. Giá trị của C là:

*


Đặt điện áp luân phiên chiều tất cả tần số góc là ω=200rad/svào hai đầu đoạn mạch chứa R, L thông suốt, trong những số ấy L biến đổi được. Khi L=L1=14Hvà L=L2=1Hthì độ lệch sóng giữa điện áp tức khắc nhị đầu đoạn mạch cùng cái năng lượng điện trong mạch là φ1với φ2. Biết φ1+φ2=π2. Giá trị của R là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam