Most apps & online services these days are subscription-based. You may have subscriptions you didn"t know you signed up for or forgot about, or you subscribed lớn the không tính phí trial of Đấu ngôi trường âm nhạc & need lớn unsubscribe before you get charged.

Bạn đang xem: Đấu trường âm nhạc i don’t wanna

In this article, we will show you all the steps & procedures you can follow to cancel your Đấu trường âm nhạc subscription - on iOS, Android, Paypal or directly on their website. Want to lớn kết thúc your Đấu trường music subscription? keep reading.

Table of Contents:

*
*

Cancel Đấu trường music Subscription on iPhone và iPad

Steps lớn cancel Đấu trường music subscription on your iOS device:

On your phone, click "Settings". Next, open your Apple ID profile by tapping the inhỏ with your name on it. From the protệp tin page, click the "Subscriptions" menu. Look through the menu & click on "Đấu trường âm nhạc". Cliông xã the "Cancel Subscription" button at the over of the page. Confirm that you want to lớn cancel your subscription. Once you clichồng this "cancel" button, the process of canceling Đấu ngôi trường music subscription is complete!

Another way khổng lồ cancel Đấu ngôi trường music subscription is from the Apple App Store. Here is how:

Cliông xã the Appstore application and tap your profile. From your accounts page, cliông xã Subscriptions. Select the active sầu subscription you want khổng lồ kết thúc. Cliông chồng "Cancel Subscription".

Cancel Đấu ngôi trường music Subscription on Android

To cancel your active Android subscriptions, here are some steps khổng lồ follow:

Launch the PlayStore tiện ích from your phone"s home screen. On the left-hand side of the screen, cliông xã the hamburger thực đơn inhỏ beside the tìm kiếm bar. From the danh mục, select "Subscriptions". Tap on "Đấu ngôi trường âm nhạc" and clichồng "Cancel Subscription". You will be asked why you want khổng lồ cancel your subscription. Choose any option. You can decline to lớn answer Your subscription khổng lồ Đấu trường music will now be canceled.

Cancel Đấu ngôi trường âm nhạc Subscription on PayPal

If you signed up khổng lồ Đấu ngôi trường âm thanh via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal tài khoản. Here is how:

Sign in to lớn your PayPal Account. Clichồng "Settings "" from the top of your account page. Select "Payments". Cliông xã "Manage Automatic Payments". Under Automatic Payments tab, you will see Đấu trường music. Cliông xã it Click "Cancel" button You are now unsubscribed from Đấu trường âm nhạc

Cancel Đấu trường âm thanh Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Đấu trường âm thanh via email. Here is how to handle the tin nhắn cancelation request:

Open your email phầm mềm Provide all the relevant information regarding your trương mục. Provide a reason for the cancelation.
Alternatively, you can directly Request Đấu trường âm thanh lớn cancel your subscription.

Xem thêm: Phần Mềm Backup Key Bản Quyền, Sao Lưu Và Backup Key Bản Quyền Windows

Ask their customer service khổng lồ cancel your Subscription using the khung below:

Cancel Subscription If Billed Directly on Đấu trường âm nhạc"s Website

Another way of canceling Đấu ngôi trường âm nhạc subscriptions is to vì chưng it from their website. This will help if you don"t have sầu the Đấu trường âm thanh app installed on your điện thoại thông minh or have sầu deleted it. Here is how to lớn cancel:

Visit their website - & login to lớn your tài khoản. Goto your protệp tin or account page. Clichồng "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options. "Cancel" your subscription.
About Đấu ngôi trường âm thanh App

Đến cùng với trường đấu âm thanh các bạn sẽ tất cả thời cơ so tài music thuộc anh em bên trên chính chiếc năng lượng điện thoách của chúng ta. Nghe và trả lời câu hỏi liên quan tới 10.000 bài hát VN cùng Quốc tế. Đây là game music cuốn hút tốt nhất trên bên trên cầm tay. Luật chơi hết sức đơn giản và dễ dàng, bạn lựa chọn chủ thể âm nhạc và đỏ đen số điểm cùng với bạn bè của bản thân mình game vẫn cung cấp cho bạn nghe 05 đoạn nhạc và trọng trách của người sử dụng là tìm thấy thương hiệu bài hát hoặc ca sĩ sẽ biểu thị ca khúc kia,... Sau lúc hoàn tất thách đấu sẽ được gửi cho người các bạn nhằm cùng tđam mê gia vào trò chơi.Game được cung ứng với rất nhiều công ty để music như: - Nhạc tổng...