Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9

     

Đề thi violympic tân oán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 gồm đáp án được heroestruyenky.vn gửi tới các bạn với những em vào bộ tư liệu giờ đồng hồ Anh lớp 4 mang đến trẻ em.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9


Đề thi toán giờ Anh lớp 4 vòng 9 được heroestruyenky.vn lựa chọn gửi tới các em học tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 hy vọng giúp được các em ôn luyện giờ Anh công dụng rộng, góp những em có tác dụng quen cùng với mọi dạng toán giờ Anh mới.

Học tân oán tiếng Anh cùng heroestruyenky.vn với phần lớn bộ đề thi tiếng Anh thường xuyên được update sẽ giúp những em tất cả được rất nhiều tư liệu học giờ đồng hồ Anh trẻ em tương tự như hầu như kỹ năng và kiến thức bắt đầu, ôn luyện kiến thức và kỹ năng cũ.

Đề thi violympic toán thù giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 có đáp án

Trong cỗ đề luyện thi tân oán giờ Anh lớp 4 này heroestruyenky.vn gửi tặng những em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học 2015-năm nhâm thìn mới nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy và reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent khổng lồ eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number và y/9

Question 4:

5/4 of 2 kg is ........... g.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number and 7/9

Question 7:

The product of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the sản phẩm of all it's digits is 20 is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tra cứu kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add & simplify your answer: 1 tháng 5 + 3/10 + một nửa = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Xem thêm: Phimsex69 On Twitter: " Phương Thảo Và Bạn Trai Trưởng Phòng

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc rubi tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. 1/2 + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. 1/2 + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 and had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's car weighs 41/6 tons & Anna's car weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's oto weighs 25/6 tons more than Sara's oto.

b. Sara's car weighs 25/6 tons more than Anna's oto.

c. Anna's oto weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 lớn 2015 is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob và 19 apples more than Peter. How many apples bởi vì they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 & 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive sầu natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners to lớn go through the maze by answering questions khổng lồ reach the destination. (Đi tìm kiếm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc xoàn tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 4 những bạn có thể cho các em học ngay phần lớn bài học tiếng Anh trên heroestruyenky.vn. Những bài bác học tập giờ Anh ttốt em theo từng lớp được heroestruyenky.vn cập nhật thường xuyên cùng với số đông kỹ năng và kiến thức mới góp những em học giờ Anh hiệu quả rộng.


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 4 mang đến nhỏ xíu 9 tuổi | Lời giải tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi |