Diện tích Hình phẳng giới hạn bởi bố mặt đường - Trích bài bác giảng khoá PRO X tại heroestruyenky.vn

Trích đề thi và bài xích giảng khoá PRO X Luyện thi trung học phổ thông Quốc Gia 2018 Môn Tân oán tại heroestruyenky.vn

Đăng kí khoá học tại đây:https://heroestruyenky.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Mời độc giả cùng theo dõi và quan sát những ví dụ dưới đây:

Câu 23. Cho $(H)$ là hình phẳng giới hạn vì parabol $y=fracx^26,$ mặt đường cong $y=sqrt1-fracx^24$ (cùng với $0le xle 2$) và trục hoành (xem thêm hình mẫu vẽ bên).

*

Diện tích của $(H)$ bằng

A. $frac3pi +4sqrt2-612.$

B. $frac2pi -3sqrt312.$

C. $fracpi +sqrt36.$

D. $frac2pi -sqrt312.$

Lời giải chi tiết:

Có $fracx^26=sqrt1-fracx^24Leftrightarrow x=sqrt3(0le xle 2)Rightarrow S=intlimits_0^sqrt3fracx^26dx+intlimits_sqrt3^2sqrt1-fracx^24dx=frac2pi -sqrt312.$

Chọn giải đáp D.

Trích đề thi cùng bài bác giảng khoá PRO X Luyện thi THPT Quốc Gia 2018 Môn Toán trên heroestruyenky.vn

Đăng kí khoá học tập tại đây:https://heroestruyenky.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Câu 24. Diện tích của hình phẳng $(H)$ số lượng giới hạn do tía mặt đường $y=x^2,y=fracx^227,y=frac27x$ (tham khảo hình mẫu vẽ bên) bằng

*

A. $27ln 3+frac263.$

B. $27ln 3.$

C.


Bạn đang xem: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 hàm số


Xem thêm: Ebook 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh Pdf

$frac263.$

D. $27ln 3-frac263.$

Lời giải đưa ra tiết:

*

Trích đề thi với bài giảng khoá PRO X Luyện thi trung học phổ thông Quốc Gia 2018 Môn Tân oán tại heroestruyenky.vn

Đăng kí khoá học tập tại đây:https://heroestruyenky.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html