Đường Môn có thể call là Võ Lâm đệ độc nhất gia, giải pháp sử dụng sát khí, bả và độc của họ lợi sợ cực kì, chưởng môn những đời lại là bạn trọng tâm cơ sâu rộng lớn, biết trước nắm cục của võ lâm. Đường Môn ngoại trừ nghề võ còn tốt nghề rèn. Trang bị của Đường Môn được xưng tụng là Võ Lâm Tđọng Bảo bởi vì độ bền vững, công dụng ưu việt và tương xứng cùng với toàn bộ các một số loại fan.

Cách chế tạo trang bị Hoàng Kyên ổn Môn Phái:coi chi tiết

Cách phân rã sản phẩm Hoàng Kyên ổn Môn Phái:xem chi tiết

Các bộ sản phẩm Hoàng Kyên Môn Phái Đường Môn:

Bộ trang bị Thiên Quang:

*

*

*

*

*

Sở thứ Địa Phách:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịSâm Hoàng:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịBăng Hàn:

*

*

*

*

*


Võ Lâm Hoài NiệmKính Bút!

Bản quyền ©2019 Phát hành duy nhất tại: Võ Lâm Hoài Niệm