Đổi số thành chữ có dấu phẩy

     

CÔNG THỨC ĐỔI SỐ THÀNH CHỮ TRONG EXCEL

Ở bài viết trước, tôi đã trình làng qua phương pháp đổi số thành chữ trong Excel với tiếng Anh cùng tiếng Việt.

Bạn đang xem: Đổi số thành chữ có dấu phẩy

Theo đó, họ hoàn toàn hoàn toàn có thể tùy chỉnh thiết lập các bí quyết đọc một bí quyết thuận tiện, ví dụ: thay đổi trường đoản cú “linh” quý phái “lẻ”, “ngàn” lịch sự “nghìn”, và rất có thể có “đồng” hoặc cho thêm ” vết phẩy” (tỷ, triệu, nghìn…) giữa những nhân tố.Quý Khách đã xem: đổi số thành chữ có vệt phẩy

Tsi mê khảo thêm đoạn phim Hướng dẫn chi tiết sau:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC SỐ THÀNH CHỮ CÓ PHẦN THẬP.. PHÂN?

Bây Giờ, sau khi xem thêm những mối cung cấp, mình thấy tất cả 2 bí quyết hiểu phổ biến:

Vì vậy, mình đã cách tân và phát triển bí quyết theo 2 cách phát âm bên trên.

Xem thêm: Tải Truyện Ngôn Tình Về Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất

Nếu bạn thấy gồm đề xuất sửa đổi gì, thì có thể ý kiến nhằm bản thân triển khai xong rộng phương pháp nhé!

CÔNG THỨC ĐỌC SỐ THẬP PHÂN THÀNH CHỮ

CÁCH ĐỌC SỐ THẬPhường PHÂN THÀNH CHỮ THEO CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN


*

Quý Khách có thể coppy công thức dưới phía trên, bằng cách lựa chọn View Raw, tiếp nối CTRL + A rồi COPY câu chữ. quý khách hàng yêu cầu tạo 1 tệp tin new, nhập số đề xuất gọi vào ô A2, với viết công thức sống B2, hoặc C2 lân cận. Nlỗi trong hình ảnh minc họa, phương pháp bản thân đặt ở ô C2, và ô B2 góp mình viết Hoa vần âm thứ nhất.

=IF(OR(LEN(FLOOR(A2,1))>=13)+N(T(“HocExcel.Online”)),”Không thể gọi số”, TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CONCATENATE( CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),1,1)+1,””,”một trăm “,”hai trăm “,”tía trăm “,”tứ trăm “,”năm trăm “,”sáu trăm “,”bảy trăm “,”tám trăm “,”chín trăm “), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1)+1,””, CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,”mười”,”mười một”,”mười hai”,”mười ba”,”mười bốn”,”mười lăm”,”mười sáu”,”mười bảy”,”mười tám”,”mười chín”),”nhị mươi”,”cha mươi”,”tứ mươi”,”năm mươi”,”sáu mươi”,”bảy mươi”,”tám mươi”,”chín mươi”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))>1, CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,””,” mốt”,” hai”,” ba”,” bốn”,” lăm”,” sáu”,” bảy”,” tám”,” chín”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))=0, CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,””,”một”,”hai”,”ba”,”bốn”,”năm”,”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”),””)), IF(INT(A2)>=10^9,” tỷ%%% “,””), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,1)+1, IF(AND(INT(A2)>10^9,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,3))0),”không trăm “,””), “một trăm “,”hai trăm “,”ba trăm “,”tứ trăm “,”năm trăm “,”sáu trăm “,”bảy trăm “,”tám trăm “,”chín trăm “), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1)+1, IF(AND(INT(A2)>10^8,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,2))0),” “,””), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,”mười”,”mười một”,”mười hai”,”mười ba”,”mười bốn”,”mười lăm”,”mười sáu”,”mười bảy”,”mười tám”,”mười chín”),”nhị mươi”,”cha mươi”,”bốn mươi”,”năm mươi”,”sáu mươi”,”bảy mươi”,”tám mươi”,”chín mươi”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))>1, CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,””,” mốt”,” hai”,” ba”,” bốn”,” lăm”,” sáu”,” bảy”,” tám”,” chín”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))=0, CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,””,”một”,”hai”,”ba”,”bốn”,”năm”,”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”),””)), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,3)),” ###”&IF(–RIGHT(A2,3)=0,” “,”%%% “),””), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),10,1)+1, IF(AND(INT(A2)>10^3,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),10,3))0)+N(T(“HocExcel.Online”)),”không trăm “,””),”một trăm “,”hai trăm “,”bố trăm “,”tư trăm “,”năm trăm “,”sáu trăm “,”bảy trăm “,”tám trăm “,”chín trăm “), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1)+1, IF(AND(INT(A2)>10,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,2))0),” “,””), CHOOSE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),9,1)+1,”mười”,”mười một”,”mười hai”,”mười ba”,”mười bốn”,”mười lăm”,”mười sáu”,”mười bảy”,”mười tám”,”mười chín”),”nhì mươi”,”ba mươi”,”bốn mươi”,”năm mươi”,”sáu mươi”,”bảy mươi”,”tám mươi”,”chín mươi”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),8,1))>1, CHOOSE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),9,1)+1,””,” mốt”,” hai”,” ba”,” bốn”,” lăm”,” sáu”,” bảy”,” tám”,” chín”), IF(VALUE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),8,1))=0, CHOOSE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),9,1)+1,IF(AND(INT(1&MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2))>10^4,MOD(A2,1)0)+N(T(“HocExcel.Online”)),”không”,””),”một”,”hai”,”ba”,”bốn”,”năm”,”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”),””)), IF(INT(“1″&MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2))>10^4,” ###”&IF(–RIGHT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2),3)=0,” “,”%%% “),””), CHOOSE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),10,1)+1, IF(AND(INT(“1″&MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2))>10^3,MOD(A2,1)0)+N(T(“HocExcel.Online”)),”ko trăm “,””),”một trăm “,”nhị trăm “,”cha trăm “,”tứ trăm “,”năm trăm “,”sáu trăm “,”bảy trăm “,”tám trăm “,”chín trăm “), CHOOSE(MID(TEXT(INT(MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2)),REPT(0,12)),11,1)+1, IF(AND(INT(“1″&MID(TEXT(MOD(A2,1),”General”),3,LEN(TEXT(MOD(A2,1),”General”))-2))>10^2,MOD(A2,1)0),”Chuyên mục: Công nghệ