Giải Vnghỉ ngơi bài tập Toán thù 5 Bài 150: Phxay cùng trang 89,90

Bài 1 trang 89 Vsống bài bác tập Toán thù 5 Tập 2: Tính :

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 89 Vsinh sống bài tập Toán thù 5 Tập 2: Tính bằng cách dễ ợt tuyệt nhất :

a. (976 + 865) + 135 = ………………….

Bạn đang xem: Giải vbt toán 5 tập 2 bài 150: phép cộng

891 + (799 + 109) = ………………….

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = ………………….

72,84 + 17,16 + 82,84 = ………………….

Xem thêm: Ngày May Mắn Của 12 Cung Hoàng Đạo Của Nữ & Nam, Tử Vi Hôm Nay 14/10/2021 Của 12 Cung Hoàng Đạo

Trả lời

a. (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

891 + (799 + 109) = (891 + 109) +799

= 1000 + 799 = 1799

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Bài 3 trang 90 Vngơi nghỉ bài xích tập Toán 5 Tập 2: Không thực hiện phxay tính, nêu dự đân oán kết quả tra cứu x :

a. x + 8,75 = 8,75 ; x = …………………. bởi vì ………………….………………….

*

Trả lời

a. x + 8,75 = 8,75 ; x = 0 vị 0 + 8,75 = 8,75

*

Bài 4 trang 90 Vlàm việc bài xích tập Toán 5 Tập 2: Vòi nước đầu tiên mỗi giờ rã được

*
thể tích của bể, vòi vĩnh thiết bị nhì từng giờ chảy được
*
thể tích của bể

Hỏi cả nhị vòi vĩnh nước thuộc rã vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?Trả lời

Tóm tắtVòi I tan :

*
Vòi II tung :
*
Sau 1 tiếng cả nhị vòi vĩnh chảy : … ? % bểMột tiếng cả nhì vòi thuộc tung được :
*
Đáp số : 45% thể tích bể