Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

     

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị, bộ phận hành chính công lập ra nhằm xác nhận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 03

Chữ ký số của Tổ chức (nếu là biểu mẫu điện tử)

Mu số 01

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃTRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:…../TTPVHCC (BPTNTKQ)

…...., ngày …… tháng …… năm ……


GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ:......

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ……

Tiếp nhận hồ sơ của: ………………………………

Nội dung yêu cầu giải quyết: ……………………

Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1……………………………………………………

2…………………………………………………

3…………………………………………………

4…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Số lượng hồ sơ:…………….(bộ)

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ...............ngày

Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày … tháng ...năm....

Xem thêm: ĐảO TuầN Châu Quyến Rũ - Du Lịch Hạ Long Đến Đảo Tuần Châu Quyến Rũ

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ..., phút, ngày … .tháng....năm....

Đăng ký nhận kết quả tại: ……………………

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:……………Số thứ tự….

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ(Ký và ghi rõ họ tên)(Chữ ký scủa Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu mẫu điện tử)

Ghi chú:


- Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa;

- Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
heroestruyenky.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 3.907 Lượt xem: 13.919 Dung lượng: 117 KB
Liên kết tải về

Link heroestruyenky.vn chính thức:

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả heroestruyenky.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA