Rồi một ngày ttránh không biển lớn xanh Rồi một ngày mặt hàng cây vắng vẻ Và cơn gió với mùa đông tới Cuốn bay theo đám lá tiến thưởng rơi Bờ cỏ này giọt sương sẽ tan Bậc thềm này còn in vệt chân Mùa đông tới anh đợi em mãi Lá hoa thu thanh lịch nay đã úa tàn Giờ trên đây anh biết anh biết đã không còn anh rồi đấy Ngày ngày đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh đau khổ nhưng mà trái tlặng vẫn nhỏng âm thầm nói: Còn yêu thương mãi... Giờ trên đây anh biết anh biết đã hết em rồi đó Ngày mùa đông đến nghe vắng vẻ xa giờ đồng hồ mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng lại trái tyên ổn vẫn nlỗi thì thầm nói: Anh mãi yêu em...


Bạn đang xem: Giờ đây anh biết đã mất em rồi đấy


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Nhà Hàng Đèn Lòng Đỏ Hà Nội, Nha Hang Den Long Do, Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.