Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tin học 12

     

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1. Các chức năng củahệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

- Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu là cung cấp mang đến người sử dụng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người cần sử dụng khai báo kiểu và các cấu trúc của dữ liệu đồng thời tạo lập CSDL trải qua các giao diện đồ họa

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các cam kết hiệu để mô tả CSDL

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu

- Cung cấp môi trường cập nhật cùng khai thác dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật xuất xắc khai thác thông tin

- Thao tác dữ liệu gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ Knhị thác (sắp xếp,tra cứu kiếm ,kết xuất, báo cáo..)

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ làm việc dữ liệu là 2 thành phần của một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu duy nhất

c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy hỏi cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ QTDataBase phải gồm bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

- Phát hiện, ngăn chặn sự tróc nã cập không được phép

- Duy trì tính nhất cửa hàng dữ liệu

- Tổ chức điều khiển truy nã cập đồng thời

- Khôi phục DataBase Lúc tất cả sự cố ở phần cứng tuyệt phần mềm

- Quản lý những tế bào tả dữ liệu

2. Hoạt động của một hệ cơ sở dữ liệu

*

3. Vai trò của bé người Lúc có tác dụng việc với hệ CSDL

a. Người quản trị CSDL

Quản lý tài nguim, sở hữu đặt DataBase vật lý, cấp phát quyền truy vấn cập, cấp phần mềm, phần cứng, bảo trì hoạt động hệ thống.

Bạn đang xem: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tin học 12

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng những chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người cần sử dụng.c. Người sử dụng cuối:

Người khai thác ban bố từ CSDL, thường được phân team. Mỗi đội tất cả quyền để tróc nã cập với khai quật không giống nhau.

4. Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:- Bước 1. Khảo sát

+ Tìm hiểu yêu thương cầu của công tác quản lý

+ Xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần gồm của hệ thống khai thác tt, đáp ứng các yêu cầu đạt ra

+ Xác định khả năng phần cứng, phần mềm tất cả thể khai thác, sử dụng

- Bước 2.

Xem thêm: Đtcl: Hướng Dẫn Những Cách Xem Lại Lịch Sử Đấu Trường Chân Lý

Thiết kế

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ QTcơ sở dữ liệu triển knhị.

+ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

- Bước 3. Kiểm thử

+ Nhập dữ liệu cho CSDL

+ Tiến hành chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống còn lỗi thì cần thanh tra rà soát lại tất cả những bước đã thực hiện trước đó. Xem lỗi xuất hiện ở đâu để khắc phục.