Hình ảnh nam mô a di đà phật

     
Kính mời quý người hâm mộ cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn tủ đồ hình hình họa hay đẹp: 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Đức Phật A Di Đà là vị giáo nhà ở cõi Cực Lạc Phương thơm Tây. 

A Di Đà là danh trường đoản cú phiên âm có gốc từ bỏ nhị chữ vào tiếng Phạn: amitābhaamitāyus. Amitābha dịch nghĩa là “vô lượng quang” – “ánh nắng vô lượng”; amitāyus tức là “vô lượng thọ” – “tbọn họ mệnh vô lượng”.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

http://daibitemple.org/wp-content/uploads/2017/04/Nhạc-Niệm-Phật-hay-nhất-2016-Na-Mo-A-Mi-Tuo-Fo-mp3cut.net-2.mp3