Khoa sau đại học đại học ngoại thương

     

- Tiếng Việt: Khoa Sau đại học- Tiếng Anh: Department of Graduate Studies2. Link website của đối chọi vị: http://sdh.heroestruyenky.vn/

3. Lịch sử hiện ra và vạc triển

Đến ni, Trường đang và sẽ đào tạo:

- Trình độ thạc sĩ: 11 ngành, lịch trình đào tạo

(1) Kinh doanh thương thơm mại (KDTM) - mã số: 8340121

(2) Quản trị kinh doanh (QTKD) - mã số: 8340101

(3) Điều hành thời thượng (EMBA) - mã số: 8340101

(4) Kinh tế nước ngoài đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Việt (KTQT) - mã số: 8310106

(5) Kinh tế nước ngoài huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh (MORIE) - mã số: 8310106

(6) Chính sách cùng Luật thương thơm mại thế giới (huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh) theo triết lý nghiên cứu và phân tích (MITPL_R) - mã số: 8310106

(7) Chính sách với Luật thương mại quốc tế (đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh) theo lý thuyết áp dụng (MITPL_A) - mã số: 8310106

(8) Luật Kinh tế (LKT) - mã số: 8380107

(9) Tài bao gồm - Ngân mặt hàng theo kim chỉ nan nghiên cứu (TCNH_NC) - mã số: 8340201

(10) Tài thiết yếu - Ngân hàng theo định hướng ứng dụng (TCNH_UD) - mã số: 8340201

(11) Quản lý kinh tế tài chính (QLKT) - mã số: 8340410

- Trình độ tiến sĩ: 02 ngành, công tác đào tạo

(1) Kinh tế nước ngoài (TS KTQT) - mã số: 9310106

(2) Quản trị sale (TS QTKD) - mã số: 9340101

Trong xu cầm cố hội nhập quốc tế về đào tạo, Khoa đã thực hiện những chuyển động hợp tác và ký kết huấn luyện và giảng dạy sau đại học cùng với nước ngoài. Năm 2001, những công tác liên kết huấn luyện đang bắt đầu được thực hiện, đặt nền móng cho những lịch trình link nói tầm thường của Trường Đại học tập Ngoại tmùi hương, rứa thể: Chương thơm trình thạc sĩ Luật Kinch donước anh tế (Liên kết cùng với Trường Đại học Tours, CH Pháp), Chương trình thạc sĩ thực hành thực tế Luật, Kinc tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án thay đổi và tùy chỉnh cấu hình màng lưới kinh doanh link với ĐH Nantes (Pháp) (Liên kết với Trường Đại học Nantes, CH Pháp), Chương thơm trình thạc sĩ Nghiên cứu vớt quan hệ giới tính kinh tế Á - Âu (Liên kết với Trường Đại học Rennes II, CH Pháp) cùng những lịch trình hợp tác ký kết hội đàm về kinh nghiệm tay nghề làm chủ đào tạo sau ĐH khác. Trong thời điểm này, những công tác link huấn luyện chuyên môn thạc sĩ vày khoa cai quản thẳng bao gồm:

(1) Quản trị Dự án với Đổi bắt đầu (MI - Master in Management of Innovation/ Management of Innovative Projects) - hợp tác ký kết cùng với Trường ĐH Nantes (CH Pháp)

(2) Thương mại và Quan hệ tài chính Á - Âu (CREEA - Master mention Management et Commerce International/ Commerce et Relations Economiques Europe-Asie) - bắt tay hợp tác cùng với Trường ĐH Rennes 2 (CH Pháp)

Cho tới nay, Khoa sẽ với đang tổ chức triển khai 26 khoá đào tạo và giảng dạy thạc sĩ cùng với tổng số sát 5000 học tập viên cao học và 24 khoá đào tạo và huấn luyện tiến sĩ với tổng thể sát 230 nghiên cứu và phân tích sinh. Đối với những công tác bắt tay hợp tác với quốc tế, Khoa đã và đang huấn luyện và giảng dạy được ngay sát 950 học viên, mang đến từ không ít giang sơn trên quả đât, nhiều chủng loại quốc tịch cùng văn hóa truyền thống, đóng góp thêm phần khiến cho môi trường học tập quốc tế và chuyên nghiệp hóa trên Trường ĐH Ngoại tmùi hương.

Bạn đang xem: Khoa sau đại học đại học ngoại thương

Sự cải tiến và phát triển không xong xuôi về bài bản với chăm ngành cũng giống như cải thiện quality của huấn luyện sau đại học sẽ tạo nên Trường Đại học Ngoại thương thơm biến chuyển một các đại lý đào tạo và giảng dạy tất cả đáng tin tưởng cao đối với fan học tập với làng hội, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng về nguồn nhân lực giao hàng hội nhập kinh tế quốc tế của non sông.

4. Các các thành tích, khen thưởng trọn cấp cho trường và trên trường đã chiếm lĩnh được

Hằng năm phần lớn được trao thương hiệu Tập thể lao động xuất sắc đẹp hoặc tiên tiến

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- GS, TS Hoàng Văn uống Châu (1995 - 1998) - Nguim Hiệu trưởng Nhà trường

- PGS, TS Vũ Chí Lộc (1998 - 2004) - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường

- PGS, TS Đỗ Thị Loan (2005 - 2008)

- PGS, TS Tăng Văn Nghĩa (2009 - nay)

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện nay tại:

6.1. Chức năng

 Khoa Sau đại học có tác dụng tmê man mưu cùng giúp Hiệu trưởng vào vấn đề quản lý, tổng hợp, lời khuyên chủ kiến, tổ chức thực hiện công tác làm việc huấn luyện trình độ thạc sĩ, TS vào toàn trường.

6.2. Nhiệm vụ

Khoa Sau ĐH bao gồm trách nhiệm sau:

a) Chủ trì xây cất cùng trình Hiệu trưởng phát hành các hình thức về công tác huấn luyện và đào tạo chuyên môn thạc sĩ, TS và tổ chức triển khai tiến hành, giải đáp các đơn vị chức năng bao gồm liên quan thực hiện những hiện tượng đó;

b) Nghiên cứu, tmê mẩn mưu đến Ban giám hiệu về phương án nâng cao chất lượng và công dụng đào tạo, thay đổi tổ chức triển khai đào tạo sau ĐH, thử nghiệm quy mô huấn luyện và giảng dạy new chuyên môn sau đại học mừng đón chuyển nhượng bàn giao công nghệ cùng chương trình huấn luyện và giảng dạy tự những nước tiên tiến và phát triển.

c) Đầu côn trùng xây dựng và phát triển những ngành, chuyên ngành cùng lịch trình đào tạo thạc sĩ, TS thỏa mãn nhu cầu yêu cầu xã hội, theo triết lý trở nên tân tiến của Trường:

- Chủ trì và păn năn hợp với Phòng Quản lý kỹ thuật, những viện, khoa, cỗ môn cùng những đơn vị có liên quan sản xuất đề án mngơi nghỉ những ngành, chăm ngành giảng dạy sau ĐH bắt đầu tương xứng cùng với năng lượng, triết lý trở nên tân tiến của ngôi trường và nhu cầu làng hội; - Chủ trì với păn năn hợp với Phòng Hợp tác nước ngoài, Khoa chuyên môn cùng các đơn vị tương quan khuyến cáo với Hiệu trưởng về công nhận học phần cùng biến đổi công dụng học tập mang lại học tập viên sau ĐH của Trường với học viên quốc tế tđắm đuối gia trong số chương trình thảo luận tại những lịch trình sau đại học;- Phối hận hợp với những Viện, Khoa và các đơn vị bao gồm tương quan định kỳ rà soát, phân tích đổi mới; hoàn thiện kim chỉ nam, ngôn từ, công tác huấn luyện và đào tạo, cơ cấu kiến thức và kỹ năng với phương pháp giảng dạy;- Chủ trì và păn năn hợp với những đơn vị chức năng trình độ vào bài toán cấp phát, thống trị mã số học phần, thẩm định và đánh giá đề cưng cửng chi tiết học phần trình độ chuyên môn sau đại học;

d) Chủ trì với pân hận phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan gây ra cùng trình Ban gimật hiệu về planer cách tân và phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở khai thác các thời cơ cải cách và phát triển, những thời cơ hợp tác ký kết lắp đào tạo và huấn luyện với nghiên cứu cùng với các tổ chức, đơn vị chức năng trong với quanh đó nước, tiến hành tiến hành planer lúc được phê duyệt;

e) Thực hiện tại công tác cai quản huấn luyện và giảng dạy thạc sĩ, tiến sĩ:- Đề xuất cách tiến hành tuyển chọn sinh, tổ chức triển khai tuyển sinch chuyên môn sau đại học theo phép tắc của Sở GDĐT với phù hợp với trong thực tế của Trường; tổ chức nhập học tập học tập viên khóa mới, phân lớp, áp mã số sinc viên, chỉ định và hướng dẫn ban cán sự lớp lâm thời;- Chủ trì với păn năn phù hợp với những viện, khoa, cỗ môn và các đơn vị chức năng có tương quan tổ chức tuyển sinch phân tích sinc và cao học tập theo chiến lược của Trường với vẻ ngoài của Bộ GDĐT;- Chủ trì tổ chức triển khai xây cất, bình chọn, kiểm soát điều hành vấn đề thực hiện kế hoạch huấn luyện với tiếp thu kiến thức, thời khóa biểu của các ngành, chăm ngành, chương trình huấn luyện và đào tạo chuyên môn sau đại học;- Quản lý và lưu giữ trữ: tác dụng tuyển sinc, làm hồ sơ nhập học của học viên, nghiên cứu và phân tích sinc, kết quả tiếp thu kiến thức, bảng điểm (bản gốc), hồ sơ giỏi nghiệp của học tập viên, phân tích sinh;- Chủ trì tổ chức triển khai phát hành, bình chọn, kiểm soát điều hành câu hỏi thực hiện chiến lược đào tạo và học tập, thời khóa biểu của các lịch trình huấn luyện và giảng dạy sau đại học;- Theo dõi, điều hành và kiểm soát việc thực hiện giờ lên lớp của giáo viên cùng tiếp thu kiến thức của học viên cùng phân tích sinh; - Chủ trì cùng phối hợp với những đơn vị chức năng bao gồm tương quan tổ chức những lễ khai giảng, bế giảng, vạc bởi giỏi nghiệp cho các học tập viên, nghiên cứu sinh đang tốt nghiệp;- Pân hận hợp với Phòng Công tác thiết yếu trị với Sinh viên tổ chức triển khai các cơ chế cơ chế của Nhà nước, của Trường so với học viên, nghiên cứu và phân tích sinh; thực hiện công tác làm việc đảm bảo chính trị nội bộ vào học tập viên, nghiên cứu và phân tích sinh;- Chủ trì cùng păn năn hợp với các viện, khoa, bộ môn cùng những đơn vị chức năng tất cả liên quan tmê mệt mưu mang đến Hiệu trưởng thành lập những ban, tè ban, hội đồng Reviews siêng đề, luận văn uống thạc sỹ, luận án TS với các nội dung không giống thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định;- Chủ trì với phối hợp với các Khoa giảng dạy nước ngoài ngữ nhằm Reviews năng lượng ngoại ngữ của học viên cao học với nghiên cứu và phân tích sinh theo quy định;- Chủ trì và pân hận hợp với các đơn vị liên quan xây cất và tiến hành chiến lược bảo đảm an toàn unique vào huấn luyện sau đại học;- Chủ trì cùng phối hận hợp với Phòng Kế hoạch - Tài bao gồm tạo chiến lược đụng, kế hoạch túi tiền về hoạt động huấn luyện và đào tạo sau đại học; nhà trì xác minh tiêu chí tuyển chọn sinch huấn luyện sau ĐH với thực hiện thực hiện tiêu chuẩn tuyển chọn sinh sau ĐH.- Phối phù hợp với Trung tâm Khảo thí cùng Đảm bảo unique cùng các đơn vị chức năng gồm liên quan tổ chức triển khai Reviews các chương trình đào tạo và huấn luyện để có những điều chỉnh đề xuất thiết; triển khởi công tác kiểm nghiệm chất lượng đối với các chương trình đào tạo và huấn luyện thạc sĩ, tiên sĩ;- Păn năn phù hợp với chống Tổ chức – Nhân sự, Phòng Hợp tác nước ngoài, các Viện, Khoa trình độ chuyên môn cùng những đơn vị tất cả tương quan theo dõi, cai quản Việc thực hiện hòa hợp đồng mời giảng viên thỉnh giảng nội địa với quốc tế cho các lịch trình giảng dạy sau đại học;

f) Quản lý các lớp ôn thi phục vụ tuyển chọn sinc đào tạo và huấn luyện thạc sĩ, TS.- Chủ trì với pân hận hợp với các đơn vị bao gồm tương quan giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai cùng làm chủ các lớp bổ sung kỹ năng đến cá thể mong muốn nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu trải đời đối với đối tượng tuyển chọn sinc huấn luyện thạc sĩ theo quy định;

g) Chủ trì với phối hận phù hợp với những viện, khoa, bộ môn với những đơn vị bao gồm liên quan thống trị một vài chương trình liên kết huấn luyện sau ĐH theo đưa ra quyết định của Hiệu trưởng;

h) Chỉ đạo, khuyên bảo nhiệm vụ, chất vấn, điều hành và kiểm soát những Cơ sở nằm trong Trường trong vấn đề quản lý, tổ chức tiến hành công tác làm việc huấn luyện thạc sĩ, tiến sỹ tại những Cửa hàng theo quy định;

7. điểm sáng nổi bật: 

Tổ chức huấn luyện nguồn nhân lực bao gồm rất chất lượng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi phát triển của quốc gia trong điều kiện trái đất hóa cùng hội nhập nước ngoài, cung ứng cho những cơ sở, công ty lớn với buôn bản hội lực lượng mối cung cấp nhân lực phục vụ tâm đắc trong số lĩnh vực chủ yếu trị - tài chính - buôn bản hội.

8. Cơ cấu tổ chức hiện tại tại

Ban Chủ nhiệm Khoa:

(1). PGS, TS Tăng Văn uống Nghĩa - Trưởng Khoa

(2). TS Nguyễn Văn uống Chình họa - Phó trưởng Khoa

Chulặng viên:

(1). ThS Nguyễn Thu Hà

(2). ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

(3). ThS Ng uyễn Thị An Ly

(4). TS Cao Thị Hồng Vinh

(5). ThS Võ Thu Trang

(6). ThS Nguyễn Thúy Hạnh

(7). ThS Trần Thị Đoan Trang 9. Danh sách tên, tương tác (email cùng số điện thoại) của từng cán bộ, giảng viên vào đơn vị chức năng (có tác dụng thành bảng phân chia mẫu, cột)

STT

Họ cùng tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled khổng lồ view it.

2

TS Nguyễn Vnạp năng lượng Cảnh

Phó Trưởng khoa

This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled khổng lồ view it.

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Tạo Sub Cho Video Đơn Giản, Top Phần Mềm Tạo Phụ Đề Cho Video

3

ThS Nguyễn Thu Hà

Chuyên ổn viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled khổng lồ view it.

4

ThS Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to lớn view it.

5

ThS Nguyễn Thị An Ly

Chuim viên

This tin nhắn address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to lớn view it.

6

TS Cao Thị Hồng Vinh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled lớn view it.

7

ThS Võ Thu Trang

Chuyên viên

This tin nhắn address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS Nguyễn Thúy Hạnh

Chulặng viên

This tin nhắn address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to lớn view it.

9

ThS Trần Thị Đoan Trang

Chuyên ổn viên

This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sau ĐH - Phòng 906, tầng 9, nhà A,

Trường Đại học tập Ngoại thương thơm - Số 91 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3.259.5158/ đồ vật lẻ 215, 217