... + 2 011 )  ".sin (sin x + 2 011 )   = (sin x + 2 011 )  ".cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 )   = = ( 6,0 ) x + 2 011 ".cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin ... + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 3x = cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 Câu 2: y = x ( x + 1) ⇒ y = x3 + x2 0,5 ⇒ y " = 3x + x BPT ... 1: a) y " = 7x − 35x + 15 x b) y = − 2x + x2 ⇒ y′ = x2 − −2 x − x + ( x − 1) 2 c) y = + chảy x ′ = + tan x ⇒y + rã x d) y = sin (sin x + 2 011 ) = sin(sin x + 2 011 )    ⇒ y" = sin(sin x + 2 011 )...

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đạo hàm trắc nghiệm

Bạn vẫn xem: Kiểm tra 1 tiết đạo hàm trắc nghiệm


*

... –f(0) = ∆x ∆x + ∆x ∆y = ∆x ∆x ( ∆x + 1)
• khi ∆ x → 0+ ( ∆ x > 0) Ta có: lim+ ∆x →0 Bài 1. y’ = 4x3-3x2 – 8x+ - (x + 1) (x − 1) 3 (1 + sin x)3 sin 2x x2 1 y’ = 1 1   2x cos  x + ÷ + chảy  x + ...  ∆x ∆y = ∆lim+ = ∆lim+ =1 x →0 ∆x ( ∆x + 1) x →0 ( ∆x + 1) ∆x Bài = chảy x + tung x cos x 1 g’(x) = tan2x +1 cos x cos x f’(x) = tan3x = tan2x. (1+ tan2x.)- (1+ tan2x.) +1= tan4x  π ∀ x ∈  0; ... Đáp án Bài 1  Tập xác minh D =  x : x ≥  2  • Với ∆ x số gia x0 = đến 5+ ∆ x ∈ ∆ • ∆ y = 2(5 + ∆x) − - 10 − ∆y ∆y + 2∆x − lyên ổn • Ta có: = khi đó: y’(5)=...
*

*

... – 7x + đoạn l :
A -1 4) Hàm số y = A R B 2x  x 1 C D đồng đổi thay : B ( ; + ) 5) Giá trị m nhằm hàm s : y = C (- ; 1) x3 D R 1 - (m + 1) x2 + 4x + đồng biến chuyển R l : A -3  m  B -3 : y = A B 4x  2x C D -2 : D 7) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + nghịch biến đổi trên: A R B (- ; 1) , (1; +) C (- ; 1) D (1; +) 8) Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến hóa ... ;1) , (1; + ): 3 A y = x2 – 3x + C y = B y = x3 - x2 x 1 D y = x + 2x + x2  x 1 x 1 9) Phương trình tiệm cận vật thị hàm s : y = x2 x 1 A y = x = B y = x = -2 C y = -2 x = l : D y = x = 10 )...
*

*

... Lớp 11
b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương thơm V:ĐẠO HÀM Thời gian 15 phút ít Ngày kiểm tra: 4/4/2 011 Ngày trả Nhận xét thầy giáo Bằng chử ĐỀ Câu 1( 8đ): Tính đạo hàm hàm số ... Lớp 11 b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương thơm III Thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả Nhận xét giáo viên Bằng chử ĐỀ u + u = 15 Câu 1( 6 điểm): Cho cấp số ... trinh Lớp 11 b Họ tên: Điểm Bằng số Bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III Thời gian 15 phút ít Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả Nhận xét thầy giáo Bằng chử ĐỀ Câu 1( 6 điểm): Cho dãy số ( u... ... KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Thời gian: 45 phút ít ĐỀ 002 Câu1: (5 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: − 3x a) y = b) y = (3 x + 5) x + 4x + 3π c) y = cos (4 x + ) d) y = sin x − sin x Câu 2 :(2 ... Giải bất phương trình: y "≥ Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = x − x − x + gồm đồ thị (C) a) Viết phương thơm trình tiếp (d) đồ dùng thị (C) điểm bao gồm hoành độ b) Tiếp tuyến (d) giảm Ox A, Oy B Tính diện tích tam... ... Viết số 2 16 Ra đời phương thơm số thoải mái và tự nhiên : A/ B/ C/ 72 D/ 72 trăng tròn 4/ Viết kết phxay tính 17 : 17 dạng lũy quá : A/ B/ 17 25 C/ 17 D/ 17 15 5/ Số sau ko số phương thơm : A/ + C/ + 12 B/ > D/ 2 + 6/ Số ... vào chỗ trống :  ƯC ( 2; 6; ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; ) C/ Sai a b ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) 48 12 B – TỰ LUẬN : (6 ) Câu : Thực phxay tính ( đ) 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ... Tuần 14 Tháng 12 năm Lần bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC Thời gian 45 phút ít (không kể thời hạn vạc đề ) Điểm Lời phê cô giáo A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh lốt “x” vào ô phù hợp (1, 5 đ)... ... Lần5 Tuần Kiểm tra chung ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : 1/ Pmùi hương trình 2x + 5x – m - = A/ Có nghiệm rành mạch C/ Có nghiệm kép 2/ Phương trình 9x + 11 x + = ... …………………………………… ……………………………………………………… …………………………………… Lần2 Tuần 10 Kiểm tra bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ Cho ABC vuông B , đường cao BH Đánh vệt “x” vào ... …………………………………… Lần1 Tuần Kiểm tra tầm thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Năm Học : 2007 - 2008 Điểm Lời Phê Của Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : 1) x + có nghĩa... ... yên BI KIM TRA Môn: TOáN i số) Ngy kyên ổn tra: Th i gian: 45 phút Ngy tr bi: Li phờ ca giỏo viờn s 2: I Trc nghim (3 im) Trả l i câu h i bí quyết khoanh tròn vào chữ đứng trớc kết đúng: Câu1: ... y2 - Câu 8: Cho biu thc: B = A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1) (2x + 1) a) Rỳt gn biu thc b)Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 10 00 Câu : Lm tớnh chia: ( 6x3 7x2 - x + 2) : (2x + 1) Câu10: Tìm ... 2x + Câu5: Kết phnghiền tính 10 052 - 10 042 là: A B 10 04 C 10 05 D 2009 Câu 6: Phxay biến hóa đ i (x - 2) : A x3 - B x3 - 6x + 6x2- C x3 - 6x2 + 6x - D x3 - 6x2 + 12 x - II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc... ... giải tân oán nhanh 20 học sinh lớp 7A đợc mang đến bảng sau: Điểm 10 9 10 Hãy cho thấy thêm : * Số cực hiếm khác tín hiệu ? * Tần số học sinh bao gồm điểm bao nhiêu? Câu 2: Số khối lượng đôi mươi chúng ta (tính tròn cho kg) lớp ... nặng trăng tròn bạn (tính tròn cho kg) lớp đợc khắc ghi nh sau: 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 a) Dấu hiệu ? b) Lập bảng tần số nhấn xét ? c) Tính số mức độ vừa phải cộng kiếm tìm kiểu mẫu... ... 26. 32 + 26. 68 - 16 0 = 26. (32 + 68 ) – 16 0 = 26 .10 0 – 16 0 =2440 5.32 – 32: 24 = 5.9 – 32 : 16 = 45 – = 43 a b 65 + (12 1 – x ) = 71 1 21 – x = 71 65 12 1 – x = x = 12 1 – x = 11 5 (26x + 56) : 32 = 12 ... 12 (26x + 56) : = 12 26x + 56 = 12 .9 26x + 56 = 10 8 26x = 10 8 – 56 0; 1; 2; 3; 4 = A 1. 5 1. 5 1. 5 1.

Xem thêm: Laptop Win 10 Không Bật Được Wifi Đơn Giản, Laptop Win 10 Không Bật Được Wifi

5 x=2 Từ cho bao gồm số, tất cả chữ số Từ 10 đến 99 bao gồm (99 – 10 ) : + = 90 số gồm 2.90 = 18 0 (chữ số) ... TRINH KIỂM TRA 1TIẾT NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN TOÁN LỚP 6: SỐ HỌC Thời gian làm : 45 phút ít Đề : CÂU 1: (2điểm) a )Số ngulặng tố gì? Hợp số gì? b) Trong sau số số nguim tố, số đúng theo số 19 ; 34; 66 ; 67 ; 68 ... ... 3,5 1, 0 5,5 đ 3,5 % 10 % 55 % Thực phnghiền phân tách nhiều thức biến chuyển xếp 1( b4) 1, 5 15 % 1 1,0 0,5 10 % 5% 50 % 3,0 đ 30 % 12 1, 0 10 đ 10 % 10 0 % TRƯỜNG THCS THƯỢNG NÔNG Họ thương hiệu : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG ... để nhân nhì đẳng thức nhiều thức 1( c1) Số câu 0,5 Số điểm 5% Tỉ lệ % Phân tích nhiều thức thành nhân tử Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chia đa thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Thông ... CHƯƠNG ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU a) Kiến thức : - học sinh vậy nhân, phân chia đối kháng thức mang lại đối chọi thức ; nhiều thức đến đa thức - Bảy đẳng thức đáng nhớ, phân chia đa thức đổi thay xếp - Phân tích đa thức thành nhân tử... Từ khóa: đánh giá 1 ngày tiết toán cmùi hương 2 lớp 6đề soát sổ 1 ngày tiết tân oán cmùi hương 1 lớp 12đề kiểm tra 1 ngày tiết tân oán chương tích phânđề kiểm tra 1 máu toán chương thơm 3 lớp 12đề kiểm soát 1 ngày tiết tân oán cmùi hương 2 lớp 12đề kiểm soát 1 ngày tiết toán chương 1 lớp 11đề chất vấn 1 tiết toán thù chương thơm 2 lớp 9đề soát sổ 1 tiết toán thù 11 chương thơm đạo hàmsoát sổ 1 tiết toán thù hình 11 chương thơm 3bình chọn 1 huyết toán 11 cmùi hương 3đề khám nghiệm 1 tiết toán 9 chương thơm 1 đại sốđề chất vấn 1 huyết toán 8 chương 1 đại sốbài xích soát sổ 1 máu toán 8 chương 1đề kiểm soát 1 máu toán thù hình lớp 11 cmùi hương 1đề chất vấn 1 tiết toán 7 chương 1 đại sốchăm đề điện luân chuyển chiều theo dạngGiáo án Sinc học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học sinh theo phía phát triển năng lực học tập hợp tác và ký kết tại các trường càng nhiều dân tộc bản địa buôn bán trú thị trấn bố chẽ, tỉnh quảng ninhPăn năn hòa hợp giữa chống văn hóa truyền thống cùng lên tiếng với chống giáo dục với đào tạo và giảng dạy trong vấn đề tuyên ổn truyền, dạy dỗ, di chuyển desgin nông làng mạc new thị trấn thanh thủy, thức giấc prúc thọPhát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán thù k meansNghiên cứu giúp, chế tạo ứng dụng smartscan và áp dụng vào đảm bảo an toàn mạng máy tính chăm dùngNghiên cứu vớt về mô hình thống kê học tập sâu với ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh trường đoản cú thực tiễn huyện Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Ssống hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinc học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa sinh sống rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 15: Tiêu hóa sinh sống cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện tại thở sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện thở sinh sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank Trụ sở TP.Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPhường Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu mới đăng tạo thành cv xin bài toán cunghocvui tìm kiếm kiếm mua bán bên đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument cầm tắt văn uống phiên bản trong trái tim bà bầu pk cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết đặc điểm thông thường cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minc về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ dùng lý 8 cthị trấn cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài bác cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau xanh