Quyết định 102 năm 2009 của thủ tướng chính phủ

     
*

*

*

*

*

Ngày đầu Tiên tháng 12 năm 2021, Thủ tướng nhà nước vẫn ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg huỷ bỏ cục bộ 27 văn bản quy bất hợp pháp dụng cụ. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01 mon 1hai năm 2021.

Bạn đang xem: Quyết định 102 năm 2009 của thủ tướng chính phủ

Theo kia, bãi bỏ cục bộ những văn uống bạn dạng quy bất hợp pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 118-TTg ngày 26 mon 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tin kinh tế tài chính chăm ngành của các hãng tin nước ngoài.

2. Quyết định số 595/TTg ngày 15 mon 1hai năm 1993 của Thủ tướng nhà nước về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân lúc giải ngũ.

3. Quyết định số 113/2004/QĐ-TTg ngày 23 mon 6 năm 2004 của Thủ tướng nhà nước về bài toán sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 1hai năm 1993 của Thủ tướng mạo Chính phủ về cơ chế đối với quân nhân, công an quần chúng. # khi giải ngũ.

4. Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 mon 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về câu hỏi thu với áp dụng ngân sách học phí ngơi nghỉ những cơ sở giáo dục với huấn luyện và đào tạo công lập nằm trong khối hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 mon 7 năm 1999 của Thủ tướng mạo nhà nước về câu hỏi ban hành Quy chế quản lý hóa học thải gian nguy.

6. Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1một năm 1999 của Thủ tướng mạo Chính phủ về cơ chế bảo hộ quyền lợi và nghĩa vụ của quần chúng địa phương địa điểm bao gồm tài nguyên được khai quật, bào chế với bảo vệ tài nguyên ổn tài nguyên chưa khai thác.

7. Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg ngày 24 mon 8 năm 2000 của Thủ tướng tá Chính phủ về Việc đưa Cục Dự trữ Quốc gia về trực thuộc Sở Tài chủ yếu.

8. Quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25 mon 8 năm 2000 của Thủ tướng mạo Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt với thuê đơn vị, đất.

9. Quyết định số 990/2002/QĐ-TTg ngày 30 mon 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về câu hỏi thành lập Quỹ cung ứng, vận chuyển xã hội tín đồ đất nước hình chữ S sinh sống nước ngoài.

10. Quyết định số 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng mạo Chính phủ về việc Thành lập Quỹ cung ứng những vận động nước ngoài giao giao hàng kinh tế tài chính.

11. Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng mạo nhà nước về vấn đề ban hành Quy chế đấu giá chỉ quyền áp dụng đất để giao đất có thu tiền áp dụng đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất.

12. Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng nhà nước phê để mắt Quy hoạch toàn diện cách tân và phát triển hệ thống y tế VN quy trình đến năm 2010 cùng trung bình nhìn cho năm 2020.

13. Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng mạo nhà nước lý lẽ về bài toán đầu tư chi tiêu, bán buôn các sản phẩm technology đọc tin của những phòng ban, tổ chức triển khai sử dụng nguồn ngân sách túi tiền bên nước.

Xem thêm: Những Lời Chúc Cho Người Sắp Sinh, Lời Chúc Cho Bà Bầu Sắp Sinh

14. Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 mon 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một vài điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng nhà nước nguyên lý về vấn đề chi tiêu, mua sắm những thành phầm công nghệ thông tin của những cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn chi phí công ty nước.

15. Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về câu hỏi phê phê chuẩn Chiến lược non sông y tế dự trữ Việt Nam mang đến năm 2010 với định hướng đến năm 20đôi mươi.

16. Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 mon 1hai năm 2006 của Thủ tướng tá nhà nước phê duyệt y Đề án thanh toán thù không cần sử dụng chi phí khía cạnh quá trình 2006 - 2010 cùng định tìm hiểu năm 2020 trên cả nước.

17. Quyết định số 105/2007/QĐ-TTg ngày 13 mon 7 trong năm 2007 của Thủ tướng mạo Chính phủ về vấn đề phê chú tâm Định phía Chính sách tài bao gồm nhà ở nước nhà đến năm 20đôi mươi.

18. Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 trong năm 2007 của Thủ tướng nhà nước phê phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bạn dạng địa hóa học về tài nguyên ổn tài nguyên mang lại năm 2015, định hướng đến năm 2020.

19. Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 mon 0một năm 2008 của Thủ tướng mạo nhà nước về việc phê săn sóc Chiến lược cách tân và phát triển chnạp năng lượng nuôi cho năm 20đôi mươi.

20. Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 mon 02 năm 2008 của Thủ tướng nhà nước về vấn đề phê chăm nom Đề án Kiên vậy hoá ngôi trường, lớp học tập với bên công vụ mang đến giáo viên tiến độ 2008 - 2012.

21. Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28 mon 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về câu hỏi phân bổ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ những địa phương thơm thực hiện Đề án Kiên chũm hoá trường, lớp học và đơn vị công vụ cô giáo năm 2008.

22. Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng mạo nhà nước sửa thay đổi một trong những điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg , Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng tá Chính phủ.

23. Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 mon 3 năm 2010 của Thủ tướng tá Chính phủ phê chuẩn y Đề án cách tân và phát triển nghề công tác làm việc thôn hội quy trình tiến độ 2010 - 20trăng tròn.

24. Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14 mon 0một năm 2013 của Thủ tướng mạo nhà nước về thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định hạng mục và biện pháp giải pháp xử lý đại lý khiến độc hại môi trường xung quanh nghiêm trọng.

25. Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 mon 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ mức sử dụng thủ tục cam kết kết, triển khai thỏa thuận nhân danh Chính phủ cùng ý kiến đề nghị Chủ tịch nước đưa ra quyết định ký kết kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước chưa hẳn là Điều ước thế giới.

26. Chỉ thị số 297-CT ngày 26 mon 11 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về Việc đầu tư chi tiêu đón rước khách quốc tế.

27. Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04 mon 9 năm 2007 của Thủ tướng mạo Chính phủ về triển khai chế độ cho vay chiết khấu để học tập đại học, cao đẳng và dạy dỗ nghề.