[Sự Kiện Ưu Đãi Siêu Thực] – HOT WEB EVENT T8 No2

Sự kiện đặc biệt - Ưu đãi siêu thực

HOT WEB EVENT T8 No2

 

Thể lệ: Tại trang sự kiện, tiến hành MUA GÓI QUÀ BẰNG SCOIN, không áp dụng các hình thức khác để mua quà.

Chú ý mua đúng gói quà được quy định tại event!!!

Link SK mua quà qua web: heroestruyenky.com/event-web

Hướng dẫn mua quà bằng scion bằng bài viết với link video sau đây: http://bit.ly/HD_MuaWEB


Áp Dụng all servers:

Thời gian: 8h30 ngày 09/8 đến 17h00 ngày  09/8
 

1. Gói Quà X2 Kim Cương 1
Nội dung quà: KC*300 + VipPoint*150
Giá thường: 100K VND
Giá tại SK: 50 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 500
Số lượng mua cá nhân: 03

2. Gói Quà X2 Kim Cương 2
Nội dung quà: KC*3000 + VipPoint*1500
Giá thường: 1000K VND
Giá tại SK: 500 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 200
Số lượng mua cá nhân: 01

3. Gói Quà Black Dragon 
Nội dung quà: Hồn Black Dragon*80 + Vàng*200K + VipPoint*3500
Giá thường: 1700K VND
Giá tại SK: 750 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 50
Số lượng mua cá nhân: 01

 
Chúc các Lãnh Chúa chơi game vui vẻ cùng HeroesTK!
Game SG140