[Sự Kiện Ưu Đãi Siêu Thực] – HOT WEB EVENT T8 No3

Sự kiện đặc biệt - Ưu đãi siêu thực

HOT WEB EVENT T8 No3

 

Thể lệ: Tại trang sự kiện, tiến hành MUA GÓI QUÀ BẰNG SCOIN, không áp dụng các hình thức khác để mua quà.

Chú ý mua đúng gói quà được quy định tại event!!!

Link SK mua quà qua web: heroestruyenky.com/event-web

Hướng dẫn mua quà bằng scion bằng bài viết với link video sau đây: http://bit.ly/HD_MuaWEB

Thời gian: 8h30 ngày 17/8 đến 16h30 ngày 17/8

Áp dụng all server:
Gói Quà X2 Kim Cương 1
Nội dung quà: KC*300 + VipPoint*150
Giá thường: 100K VND
Giá tại SK: 50 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 1000
Số lượng mua cá nhân: 05

 

Không áp dụng cho S4 – Rust Dragon:
Gói Quà Rust Dragon
Nội dung quà: Hồn Rust Dragon*80 + Vàng*250K + VipPoint*2700 + KC*1000
Giá thường: 2700K VND
Giá tại SK: 850 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 50
Số lượng mua cá nhân: 01

 

Sự Kiện Chỉ Dành Riêng Cho S4 – Rust Dragon:
Gói Quà Tiếp Sức
Nội dung quà: 120 Thể Lực, 200 Thẻ Quét.
Giá thường: 100K 
Giá tại SK: 50 SCOIN
Số lượng gói quà toàn server: 200
Số lượng mua cá nhân: 02

 
Chúc các Lãnh Chúa chơi game vui vẻ cùng HeroesTK!
Game SG140