Để góp người sử dụng thuận lợi trong bài toán xem ngày tốtmon 7 năm 2020 cũng như tiện lợi trong câu hỏi đối chiếu các ngày trong tháng 7/2020 với nhau. Chúng tôi vẫn tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp mắt trong tháng 72020 cũng như chỉ dẫn những ngày không giỏi trong thời điểm tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta ko buộc phải coi ngày tốt mon 7 năm 2020 hay xem ngày đẹp mon 7 năm 20trăng tròn chính vì đã tất cả ý định triển khai các bước vào một ngày ví dụ trong thời điểm tháng 7, quý bạn vui lòng tìm tới ngày tương xứng cùng chọn xem chi tiết hoặc chọn cách thức Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Tháng 7 âm lich ngày nào tốt

Xem ngày giỏi tháng 8 năm 2020


Xem ngày tốt tháng 9 năm 2020


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng mực lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 7 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Đinc Mùi, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

30

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đây là tổng phù hợp ngày xuất sắc mon 7 năm 2020 nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác biệt. Thế đề nghị, lúc nắm bắt được ngày tốt xấu vào tháng 7/2020 thì bạn phải tra cứu: coi ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu công dụng chi tiết và chính xác tốt nhất cho doanh nghiệp.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt mon 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng tư năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2021
*
Sim điện thoại thông minh có phải là vật phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh phần nhiều với phần lớn tích điện riêng, phụ thuộc vào riêng lẻ từ của hàng số nhưng mà Syên ổn Smartphone có thể tác động tới bạn theo phía giỏi (Cát) tốt xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên tử vi phong thủy tốt đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng mọi nhắc nhở quẻ dịch slặng giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn dãy sim phong thủy đúng theo tuổi thỏa ước muốn cung ứng công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên nhà đạo tuyệt hóa giải vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 cô bé mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tbỏ trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên ổn vào 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên ổn tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo lúc yêu cùng yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình trực thuộc cung hoàng đạo nào cùng tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một ít cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính giải pháp 12 cung hoàng đạo phái mạnh con gái thú vị nhất
*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm đề nghị đôi bạn vai trung phong đầu ý hòa hợp giành riêng cho nhau?


Xem thêm: Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 2 Tập Cuối, Phim Cô Dâu 8 Tuổi (Phần 5)

*
Giải mã bạn dạng vật dụng sao cá nhân với Hướng dẫn đọc phiên bản vật sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu