Tóm tắt lý thuyết: Thực dân Pháp tiến tiến công Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến mở rộng ra Bắc Kì


I. Thực dân Pháp tiến tấn công Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

1. Tình hình đất nước hình chữ S trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất

a) Chính trị

- Tiếp tục triển khai chế độ “bế quan liêu tỏa cảng”.

Bạn đang xem: Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần 1

- Nội bộ triều đình tạo thành nhị phái: nhà hòa và chủ chiến => khiến lòng dân li tán.

- Một số quan tiền lại, sĩ phu yêu thương nước chủ xướng cải tân, canh tân nước nhà, triều đình đơn vị Nguyễn mừng đón những chủ ý canh tân, tuy nhiên triển khai nửa vời, thiếu thốn kiên quyết (ví dụ: cử bạn thanh lịch phương thơm Tây học kĩ thuật, của tín đồ vào Nam học tiếng Pháp,...) => hầu như những ý kiến đề nghị cải tân phần đa ko được thực hiện.

b) Kinch tế: kiệt quệ.

c) Xã hội

- Đời sống các tầng lớp dân chúng khó khăn.

- Các phong trào chiến đấu chống lại triều đình của quần chúng. # toàn quốc diễn ra sôi nổi.

2. Thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì lần trước tiên (1873)

* Âm mưu: lấn chiếm Bắc Kì, mở rộng cuộc chiến tranh xâm chiếm ra toàn quốc.

* Thủ đoạn:

- Sau Khi chỉ chiếm Nam Kì, Pháp cấu hình thiết lập bộ máy thống trị, biến khu vực đây thành bàn giẫm lấn chiếm Bắc Kì.

- Phái gián điệp ra Bắc khảo sát tình trạng tía phòng của Việt Nam.

- Lôi kéo các tín đồ dùng đạo gia tô lỡ lầm, kích hễ chúng ta nổi dậy phòng phá triều đình, hình thành đạo quân nội ứng mang lại cuộc xâm lăng tới đây.

* Hành rượu cồn xâm lược:

- Viện cớ giúp triều đình công ty Nguyễn giải quyết vụ thương nhân Đuy-puy đang gây rối ở thủ đô, Pháp lấy quân xâm lăng Bắc Kì.

- Tháng 11/1873, Gác-ni-ê mang quân cho tới Hà Nội Thủ Đô.

*

Pháp tiến công thành Thành Phố Hà Nội lần thứ nhất (1873)

3. Phong trào binh lửa ngơi nghỉ Bắc Kì Một trong những năm 1873 - 1874


- Lúc Pháp đánh thành Hà Nội, 100 nô lệ đã pk và kiêu dũng hi sinh trên ô Quan Chưởng trọn.

*

Di tích lịch sử vẻ vang Ô Quang Ctận hưởng (Hà Nội)

- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương thơm (73 tuổi) chỉ huy quân sĩ pk kiêu dũng. Nguyễn Tri Phương thơm hi sinh, thành thủ đô hà nội thất thủ, quân triều đình gấp rút tung rã. Con trai ông Nguyễn Lâm cũng hi sinh

- Nhân dân liên tục chiến tranh tàn khốc, buộc Pháp cần rút ít về các tỉnh lị núm thủ.

- Trong toàn cảnh kia, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất). 


* Nội dung Hiệp ước 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất). 

- Quân Pháp rút ngoài TP.. hà Nội cùng các thức giấc đồng bởi Bắc Kì, mà lại vẫn đang còn ĐK tiếp tục gây ra đại lý để triển khai các bước thôn tính trong tương lai.

- Bản Hiệp ước có 22 lao lý. Với Hiệp ước này, triều Huế xác nhận nhượng hẳn 6 tỉnh giấc Nam Kì mang lại Pháp, gật đầu đồng ý quyền đi lại, mua sắm, điều hành và kiểm soát và khảo sát tình hình sống toàn nước của Pháp.

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Kể Lại Một Việc Làm Khiến Bố Mẹ Vui Lòng (15 Mẫu)

=> Hiệp ước 1874 vẫn gây nên làn sóng bất bình trong quần chúng. Cuộc binh đao của quần chúng. # chuyển sang tiến trình mới: vừa phòng Pháp vừa phòng triều đình phong kiến đầu hàng.


Mẹo Tìm giải đáp nhanh hao độc nhất Search google: "tự khóa + heroestruyenky.vn"Ví dụ: "Thực dân Pháp tiến tấn công Bắc Kì lần đầu tiên (1873). Kháng chiến mở rộng ra Bắc Kì heroestruyenky.vn"