Cho tam giác $ABC$ với $A(1;3);B(0;1);C(-4;-1)$.a) Tìm hình chiếu $H$ của $A$ lên $BC$b) Tính đường cao $AH$.c) Tìm điểm đối xứng của $A$ qua $BC$

Quý Khách vẫn xem: Cách kiếm tìm hình chiếu của một điểm khởi thủy thẳng
Bạn đang xem: Tìm hình chiếu của điểm lên đường thẳngTìm hình chiếu của điểm $P.. (3 ; -2)$ lên từng đường trực tiếp :a) $d : egincasesx=t \ y=1 endcases$b) $fracx-13 =fracy-4 $c) $d: 5x-12y+10=0$


Cho điểm $A(3;-2;5)$ và đường trực tiếp $d:egincasesx+y-2z+3=0 \ x+3y+2z-7=0 endcases$a) Viết pmùi hương trình tsay đắm số của $d$.b) Call $A"$ là hình chiếu của $A$ bên trên $d$.Tìm tọa độ $A"$.
*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Mật Khẩu Cho Ổ Cứng Trong Win 7, Cách Đặt Mật Khẩu Cho Ổ Đĩa Máy Tính Windows

Trong không khí cùng với hệ tọa độ $Oxyz$ mang đến điểm $G(1;1;1)$.a) Viết phương thơm trình phương diện phẳng $(P)$ qua $G$ với vuông góc với đường trực tiếp $OG$.b) Mặt phẳng $(P)$ sinh hoạt câu a) cắt trục $Ox,Oy,Oz$ thứu tự tại $A,B,C$. Chứng minh $ABC$ là tam giác phần lớn. Trong không khí cùng với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;3)$ với đường thẳng $d: fracx-12=fracy1=fracz-22$1) Tìm hình chiếu vuông góc của $A$ bên trên $d$.2) Viết phương trình khía cạnh phẳng $(P)$ chứa $(d)$ thế nào cho khoảng cách từ bỏ $A$ cho $(P)$ là lớn nhất Cho cha điểm $A(3;-1),B(-4;0),C(8;9)$. Tìm tọa độ:a) Hình chiếu vuông góc $H$ của $A$ lên $BC$.b) Điểm $A_1$ là điểm đối xứng với $A$ qua $BC$. Cho hình vuông vắn $ABCD $ chổ chính giữa $O;S$ là một điểm di động bên trên tia $Ax$ vuông góc với mặt phẳng $ABCD$$a.$ Tìm tập phù hợp hình chiếu vuông góc của $O$ trên tuyến đường thẳng $SB$$b.$ Tìm tập thích hợp chân đường cao vẽ tự đỉnh $D$ trong $Delta SDC$ Cho $Delta AOB$ vuông trên $O$. Điểm $A$ di động cầm tay trên tuyến đường thẳng $(d_1):x=2, B$ cầm tay trê tuyến phố thẳng $(d_2):y=1$. Tìm tập vừa lòng hình chiếu vuông góc của $O$ lên $AB$ Trong không khí hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1) và đường thẳng (d) có phương trình: $(d): egincasesx+y+z-3=0 \ y+z-1=0 endcases $Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A xuất hành thẳng (d) Cho mặt đường thẳng $d : 3x+4y-12=0$$a.$ Xác định $A,B$ là giao điểm $d$ cùng $ Ox,Oy$$b.$ Tìm tọa độ hình chiếu $H$ của nơi bắt đầu $O$ trên phố thẳng $d$$c.$ Viết phương trình $d"$ đối xứng của $d$ qua $O$ Cho tam giác $ABC$ bao gồm $A(1;-2), B(2;3) ;C(-1,-2)$$a.$ Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$$b.$ Tìm điểm $M$ trực thuộc trục $Ox$ làm sao cho trung trực đoạn $AM$ qua $B$$c.$ Tìm chân mặt đường cao $A"$ vẽ từ $A$ của tam giác $ABC$ Cho điểm $A(2;-1;5)$ và đường trực tiếp $d:fracx-41=fracy1=fracz-21 $. Tìm tọa độ hình chiếu của điểm $A$ bên trên $d$ Trong không khí cùng với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(5;2; - 3)$ và khía cạnh phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$. $a.$ hotline $M_1$ là hình chiếu của $M$ lên khía cạnh phẳng $( P.. )$ Xác định tọa độ điểm $M_1$ với tính độ nhiều năm đọan $MM_1$. $b.$ Viết phương trình phương diện phẳng $(Q )$ đi qua $M$ với đựng đường thẳng $:fracx - 12 = fracy - 11 = fracz - 5- 6$.