Khai Mở Server 2 - DEVIL VÀO 14H NGÀY 17/7/2017

Khai Mở S2 DEVIL 14H 17/7/2017

Các anh em!
Quà nhiều lời kêu gọi, ăn nỉ và cả phàn nàn vì ad mãi chưa chịu khai mở vùng đất mới cho các anh em chinh chiến. Nay như ý nguyện của anh em, S2 Devil sẽ chính thức được mở ra vào 14h ngày 17/7/2017. 


BQT game xin phép gửi đến tất cả các anh em chuỗi sự kiện S2, hỗ trợ anh em trên con đường chinh phục các thử thách, xưng bá thế giới các lãnh chúa anh hùng!


A. Sự kiện nạp:
1. Nạp Đơn Nhận Quà
Thời gian: 14h ngày 17/7 đến 23h59 ngày 19/7
Thể lệ: Nạp đơn ĐÚNG MỐC yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
Nội dung quà: 


 2. X2 Nạp Đầu
Thời gian: vĩnh viễn
Thể lệ: Nạp lần đầu ở tất cả các mệnh giá nạp đều sẽ nhận được X2 số kim cương so với giá trị gói kim cương.
Nội dung quà: X2 Kim Cương nhận được
 
B. Sự kiện ingame:
3. Lucifer Thách Đấu
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian SK, lãnh chúa mới đạt lv 30 trong 72 tiếng kể từ khi mở tài khoản sẽ nhận thêm quà:
Nội dung quà: 100 KC, 90 Thể lực, 10k Vàng, 5 Thẻ quét

4. Daily Check-in
Đăng nhập hang ngày nhận quà check in, bao gồm các phần quà giá trị như kim cương, vàng, mảnh heroes, đặc biệt mỗi tháng TẶNG MỘT HERO. Tháng này là FLAMESOUL.

5. Launching Carnival
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian 7 ngày khai mở, đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng thêm.
Nội dung sự kiện: 


 
6. Đăng Nhập Tặng Hồn
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian SK, đăng nhập 7 ngày liên tiếp, nhận quà hồn tướng
Nội dung qùa: 


 
7. Lịch Quay Cá Heo
Thời gian: 14h ngày 17/7 đến 23h59 ngày 19/7
Thể lệ: Thời gian SK, tướng đặc biệt sau sẽ xuất hiện tại hồ cá heo
Nội dung quà: 


 

Chúc các Lãnh Chúa chơi game vui vẻ cùng Heroes Truyền Kỳ!

Game SG140