Khai Mở Server 4 RUST DRAGON

Khai Mở S4 RUST DRAGON

Các anh em!
S4 Rust Dragon sẽ chính thức được mở ra vào 10h ngày 12/8/2017. 


BQT game xin phép gửi đến tất cả các anh em chuỗi sự kiện S3, hỗ trợ anh em trên con đường chinh phục các thử thách, xưng bá thế giới các lãnh chúa anh hùng!


A. Sự kiện nạp:
1. Nạp Đơn Nhận Quà
Thời gian: 
Thể lệ: Nạp đơn ĐÚNG MỐC yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
Nội dung quà: 

a) Nạp InGame

b) Mua qua Web:

Mua gói 5000 Scoin tại trang heroestruyenky.com/event-web

 2. X2 Nạp Đầu
Thời gian: vĩnh viễn
Thể lệ: Nạp lần đầu ở tất cả các mệnh giá nạp đều sẽ nhận được X2 số kim cương so với giá trị gói kim cương.
Nội dung quà: X2 Kim Cương nhận được
 
B. Sự kiện ingame:
3. Lucifer Thách Đấu
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian SK, lãnh chúa mới đạt lv 30 trong 72 tiếng kể từ khi mở tài khoản sẽ nhận thêm quà:
Nội dung quà: 100 KC, 90 Thể lực, 10k Vàng, 5 Thẻ quét

4. Daily Check-in
Đăng nhập hang ngày nhận quà check in, bao gồm các phần quà giá trị như kim cương, vàng, mảnh heroes, đặc biệt mỗi tháng TẶNG MỘT HERO.

5. Launching Carnival
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian 7 ngày khai mở, đạt yêu cầu sự kiện sẽ nhận thưởng thêm.
Nội dung sự kiện: 


 
6. Đăng Nhập Tặng Hồn
Thời gian: 7 ngày đầu khai mở
Thể lệ: Thời gian SK, đăng nhập 7 ngày liên tiếp, nhận quà hồn tướng
Nội dung qùa: 


 
7. Lịch Quay Cá Heo
Thời gian: 
Thể lệ: Thời gian SK, tướng đặc biệt sau sẽ xuất hiện tại hồ cá heo
Nội dung quà: 


 

Chúc các Lãnh Chúa chơi game vui vẻ cùng Heroes Truyền Kỳ!

Game SG140