Hướng dẫn bí quyết soát sổ số nguim tố vào C. Quý Khách đang học được bí quyết sản xuất hàm kiểm soát số ngulặng tố vào C cũng giống như biện pháp liệt kê tất cả các số nguyên ổn tố nhỏ rộng n bởi C sau bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong c

Số nguyên tố trong C là gì

Chúng ta hầu hết biết số nguyên ổn tố là số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 1 không hẳn là tích của nhì số tự nhiên và thoải mái bé dại hơn. Nói cách khác, số ngulặng tố là mọi số chỉ gồm đúng nhì ước số là một trong với bao gồm nó.

lấy ví dụ như, họ lưu ý các số 2, 3, 6 như sau:

Số 2 chỉ tất cả đúng nhị ước số là một trong cùng chủ yếu nó bắt buộc là số ngulặng tốSố 3 chỉ gồm đúng nhì ước số là một trong và chủ yếu nó đề xuất là số nguyên ổn tốSố 6 tất cả 4 ước số là 1 trong những, 2 , 3 và 6, vì vậy nó không phải là số ngulặng tố.

Kiểm tra số ngulặng tố vào C

Số nguyên ổn tố là số to hơn 1chỉ có đúng nhì ước số là một trong cùng chủ yếu nó. bởi thế nếu như số đã cho có tương đối nhiều hơn mặc dù chỉ 1 ước số không giống tiên phong hàng đầu cùng thiết yếu nó thì nó không hẳn là số nguyên tố.

Để khám nghiệm được điều này, họ chỉ việc kiểm tra vào phạm vi lớn hơn 1 và nhỏ dại hơn số sẽ mang lại gồm lâu dài ước số như thế nào không, và ví như lâu dài dù có một ước số thì hoàn toàn có thể xác minh số đã mang lại chưa phải là số nguyên tố.

Dựa vào vấn đề này nhưng mà chúng ta có thể tạo ra hàm bình chọn số nguim tố vào c cần sử dụng while nlỗi sau:

Copy

#include int isprime(int n) //flag = 0 => không hẳn số ngulặng tố //flag = 1 => số nguyên ổn tố int flag = 1; if (n 2) return flag = 0; /*Số nhỏ tuổi hơn 2 không phải số nguim tố => trả về 0*/ /*Sử dụng vòng lặp while để kiểm soát gồm trường tồn ước số làm sao khác không*/ int i = 2; while(i if( n%i==0 ) flag = 0; break; /*Chỉ buộc phải tìm kiếm thấy 1 ước số là đầy đủ cùng thoát vòng lặp*/ i++; return flag;}

Chúng ta có thể hotline hàm này cùng sử dụng để viết chương trình c khám nghiệm số nguyên ổn tố nlỗi dưới đây. Chương thơm trình này còn có công dụng nhập n đánh giá n gồm nên số ngulặng tố không không C.

Copy

#include int isprime(int n) //flag = 0 => không hẳn số ngulặng tố //flag = 1 => số ngulặng tố int flag = 1; if (n 2) return flag = 0; /*Số bé dại rộng 2 chưa hẳn số nguim tố => trả về 0*/ /*Sử dụng vòng lặp while để bình chọn tất cả vĩnh cửu ước số như thế nào khác không*/ int i = 2; while(i if( n%i==0 ) flag = 0; break; /*Chỉ buộc phải tìm thấy 1 ước số là đủ cùng bay vòng lặp*/ i++; return flag;}int main(void) int n; printf("Nhap so tu nhien= "); scanf("%d",&n); int kiểm tra = isprime(n); if( check == 1 ) printf("%d la so nguyen to ", n); else printf("%d khong pnhì la so nguyen to ", n); return 0;

Màn hình nhập liệu cùng công dụng lịch trình C khám nghiệm số nguyên tố đang như sau:

Copy

Nhap so tu nhien= 11 khong phai la so nguyen toNhap so tu nhien= 22 la so nguyen toNhap so tu nhien= 33 la so nguyen toNhap so tu nhien= 44 khong pnhì la so nguyen toNhap so tu nhien= 55 la so nguyen toNhap so tu nhien= 66 khong phai la so nguyen to

Liệt kê tất cả những số nguyên ổn tố nhỏ rộng n

Sử dụng cách thức ở bên trên, chúng ta có thể liệt kê toàn bộ những số nguyên ổn tố bé dại rộng n bởi C.

Xem thêm: Driver Cho Ổ Cứng Ngoài Wd Drive Utilities, Hướng Dẫn Tải Driver Cho Ổ Cứng Ngoài Wd

Và dưới đấy là ví dụ về chương trình liệt kê toàn bộ những số nguyên tố nhỏ rộng n trong C:

Copy

#include int isprime(int n) //flag = 0 => chưa hẳn số nguyên tố //flag = 1 => số nguim tố int flag = 1; if (n 2) return flag = 0; /*Số bé dại hơn 2 không phải số ngulặng tố => trả về 0*/ /*Sử dụng vòng lặp while để đánh giá bao gồm tồn tại ước số như thế nào khác không*/ int i = 2; while(i if( n%i==0 ) flag = 0; break; /*Chỉ bắt buộc tra cứu thấy 1 ước số là đủ cùng bay vòng lặp*/ i++; return flag;}int main(void) int n; printf(">> nhap mot so n: "); scanf("%d",&n); int i = 0, check; while ( i kiểm tra = isprime(i); if( check == 1 ) printf("%d ", i); ++i; return 0;}

Kết quả:

Copy

Tổng kết

Trên trên đây Kiyoshi đã giải đáp chúng ta phương pháp khám nghiệm số nguim tố vào C, cũng như cách liệt kê tất cả những số nguyên ổn tố nhỏ hơn n bởi C rồi. Để nắm vững câu chữ bài học kinh nghiệm hơn, các bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày từ bây giờ nhé.