Vở bài tập toán 5

     

Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài bác 126 Vsinh hoạt bài bác tập (VBT) Tân oán 5 tập. 2. Một tuần lễ Mai học làm việc lớp 25 tiết, từng máu 40 phút ít. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học sống lớp bao nhiêu thời hạn ?


Bạn đang xem: Vở bài tập toán 5

1. Tính :

5 tiếng 4 phút ít x 6

4,3 giờ x 4

3 phút ít 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút ít x 6

2. Một tuần lễ Mai học sống lớp 25 ngày tiết, mỗi ngày tiết 40 phút. Hỏi vào 2 tuần lễ Mai học ngơi nghỉ lớp từng nào thời gian ?

3. Một trang bị đóng góp thứ vỏ hộp cứ đọng 5 phút thì đóng được 60 vỏ hộp. Hỏi yêu cầu mất từng nào thời gian để vật dụng đó đóng được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số tiết Mai học vào 2 tuần là :

(25 ⨯ 2 = 50) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học sinh sống lớp không còn số thời hạn là:

(50 ⨯ 40 = 2000) (phút)

(2000) phút (= 33) giờ (20) phút

Đáp số : (33) giờ (20) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ít ⟶ Máy đóng góp 60 hộp

? phút ít ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian đồ vật đóng góp 1 hộp là :

 (5:60 = dfrac1 12) (phút)

Thời gian vật dụng đóng (12000) vỏ hộp là :

(dfrac1 12 imes 12000 = 1000) (phút)

(1000) phút (= 16) tiếng (40) phút

Đáp số : (16) giờ (40) phút

 heroestruyenky.vn


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Tân oán 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*

Xem thêm: Giá Vàng 9999 Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Cây Vàng Bao Nhiêu Tiền 2019 ?Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt bắt buộc là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp heroestruyenky.vn