Vở bài tập toán 5

     

Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập. 2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?


Bạn đang xem: Vở bài tập toán 5

1. Tính :

5 giờ 4 phút x 6

4,3 giờ x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

3. Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số tiết Mai học trong 2 tuần là :

\(25 ⨯ 2 = 50\) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học ở lớp hết số thời gian là:

\(50 ⨯ 40 = 2000\) (phút)

\(2000\) phút \(= 33\) giờ \(20\) phút

Đáp số : \(33\) giờ \(20\) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng 60 hộp

? phút ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng 1 hộp là :

 \(5:60 = \dfrac{1 }{12}\) (phút)

Thời gian máy đóng \(12000\) hộp là :

\(\dfrac{1 } {12} \times 12000 = 1000\) (phút)

\(1000\) phút \(= 16\) giờ \(40\) phút

Đáp số : \(16\) giờ \(40\) phút

 heroestruyenky.vn


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*

Xem thêm: Giá Vàng 9999 Hôm Nay Bao Nhiêu 1 Cây Vàng Bao Nhiêu Tiền 2019 ?Các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp heroestruyenky.vn